ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน 3 มกราคม 2020

 

พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2020

 

 

รอยเท้าพ่อ

 

เตรียมจิตใจ

มีการกล่าวว่าอย่างไรเกี่ยวกับคุณค่าของคุณที่พระเจ้าพระบิดาทรงเลือกที่จะประทานความรักมากมายที่ไม่สิ้นสุดแก่คุณ? (1ยอห์น 3:1)

 

อ่าน  สุภาษิต 23:10-28

 

ลูกเอ๋ยเจ้าจงฟังและจงมีปัญญาและจงนำใจของเจ้าไปในทางนั้นสุภาษิต 23:19

 
 

สำรวจและใคร่ครวญ

 

คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับคำแนะนำพ่อแม่ในข้อ 13 และ 14? มันอาจทำให้คุณนึกถึงการถูกทำโทษในวัยเด็กที่ดูเหมือนรุนแรงเกินไปประสบการณ์ในทางลบกับพ่อซึ่งเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์จะบิดเบือนความสัมพันธ์ของเรากับพระบิดาในสวรรค์เห็นเป็นความโกรธและเผด็จการและดูเป็นการควบคุมและกล่าวโทษถ้าคุณรู้สึกเช่นนี้ให้ใช้เวลาสักนิดพิจารณาถึงความรักของพระบิดาที่มีต่อพระบุตรไม่มีเงื่อนไขและให้ก่อนที่จะทำอะไรสำเร็จ (ลูกา 3:22) สนิทสนมลึกซึ้งและทรงพลัง (ยอห์น 17:21-23) ทรงรับเราเป็นบุตรโดยความเชื่อในพระเยซูและรักเราเช่นเดียวกัน (โรม 8:14-17) ให้เรามีส่วนในมรดกอันรุ่งโรจน์ของพระเยซูคริสต์ซึ่งก็คือการครอบครองทุกสิ่ง!

 

เราได้ยินเสียงการเต้นของหัวใจพ่ออย่างรวดเร็วในความยินดีของพระองค์ที่มีผู้ตอบสนองต่อการเสนอของพระองค์ (ข้อ 15,16,24,26) แล้วอะไรคือบทบาทของการลงโทษ เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อทางจิตวิญญาณเราจำเป็นต้องเป็นเหมือนพ่อในสวรรค์ของเราแสดงออกถึงความยุติธรรมและความเมตตา กลายเป็นพ่อของผู้ไม่มีพ่อและประเมินค่าความชอบธรรมให้สูงเหนือกว่าการปล่อยตัวตามโลก (ข้อ 10,11,17,23,24)

 
 

ตอบสนอง 

 

ถ้าคุณทำบาปหรือถูกโอบล้อมด้วยเรื่องราวทางโลกจงจำไว้ว่าพระเยซูผู้ทรงเป็นผู้ช่วยที่เที่ยงธรรมจะช่วยทูลขอพระบิดาเพื่อเรา (1 ยอห์น 2:1) ให้กลับใจแล้วเข้าสู่ความรักที่สมบูรณ์โดยปราศจากความกลัวที่จะถูกประณามเหมือนพ่อของบุตรน้อยที่หลงหายที่วางศักดิ์ศรีของพระองค์ลงวิ่งออกไปรับคุณด้วยความยินดีและต้อนรับคุณกลับบ้านเข้าสู่อ้อมกอดแห่งความรักของพระองค์
พลังประจำวันฉบับที่ 182-มกราคม 2020

พลังประจำวัน 31 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 30 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 29 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 28 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 27 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 26 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 25 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 24 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 23 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 22 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 21 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 20 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 19 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 18 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 17 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 16 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 15 มกราคม 2020 article
พลังประจำวัน 14 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 13 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 12 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 11 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 10 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 9 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 8 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 7 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 6 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 5 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 4 มกราคม 2020
พลังประจำวัน 2 มกราคม 2020
พลังประจำวัน-1มกราคม 2020Copyright © 2010 All Rights Reserved.