ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-25 ธันวาคม 2019

 พลังประจำวันวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2019

 ทุกอย่างผ่านการตรวจสอบ

 
เตรียมจิตใจ:

เชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่า พระยาห์เวห์ประเสริฐ” (สดุดี 34:8) พิจารณาดูทางที่เป็นรูปธรรมที่พระเจ้าได้แสดงให้คุณเห็นถึงความดีของพระองค์

 

อ่าน : ลูกา 2:15-20

 

บรรดาคนเลี้ยงแกะจึงกลับไป ถวายพระเกียรติและสรรเสริญพระเจ้า สำหรับเหตุการณ์ทุกอย่างที่เขาได้ยินและได้เห็นดังที่กล่าวไว้กับพวกเขาลูกา 2:20

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

มันเป็นคืนปกติที่ฝูงสัตว์นิ่งเงียบและอากาศก็สงบนิ่ง และทันใดนั้นก็มีแสงส่องล้อบรอบ ทูตสวรรค์ที่น่ายำเกรงและสง่างามก็ปรากฏท่ามกลางเขาพวกคนเลี้ยงแกะที่ต่ำต้อย และท้องฟ้าก็ปรากฏหมู่ชาวสวรรค์ที่ร้องเพลงที่พวกเขาคงเข้าใจ ประกาศการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ในเมืองที่ห่างออกไป หลังจากนั้นความมืดก็กลับมาอีกครั้งหนึ่ง ฝูงแกะก็สงบลง ความเงียบก็กลับเข้ามา

 

พวกคนเลี้ยงแกะก็พากันเดินทางไปยังเบธเลเฮมเพื่อดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่ทูตสวรรค์แจ้งข่าว ถ้าเรื่องนี้เป็นจริง จะพบกุมารที่เกิดใหม่นอนอยู่ในรางหญ้า ซึ่งเป็นจริงตามนั้น พวกเขาได้เห็นพระองค์กับตา

 

ไม่มีอะไรที่เป็นนามธรรมเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ของพระเจ้ากับโลกของพระองค์  เป็นเรื่องท้องถิ่น เฉพาะเจาะจง เป็นรูปธรรมและเป็นจริงมาก ดังที่พวกคนเลี้ยงแกะได้ยินและได้ไปตรวจสอบความเป็นจริง  เราได้รับเชิญให้สัมผัสกับความสัมพันธ์โดยตรงกับพระเจ้าด้วย แล้วส่งผ่านสิ่งที่เราพบว่าเป็นจริงกับทุกคนที่จะฟัง

 

ตอบสนอง:

ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ไม่ต้องการให้พระองค์เป็นบัญชีสำรอง ข้าฯ ต้องการรู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้น และมีประสบการณ์ในการทรงสถิตของพระองค์ ขอบพระคุณที่ทรงอยู่กับข้าฯ บัดนี้และ ที่นี้ อาเมน
พลังประจำวัน#181-ธันวาคม

พลังประจำวัน-31 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-30 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-29 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-28 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-27 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-26 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-24 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-23 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-22 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-21 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-20 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-19 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-18 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-17 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-16 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-15 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-14 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-13 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-12 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-11 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-10 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-9 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-8 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-7 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-6 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-5 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-4 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-3 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-2 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-1 ธันวาคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.