ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-23 ธันวาคม 2019

 พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2019

แสงอรุณ

 

เตรียมจิตใจ:

ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ส่องแสงสว่างเข้ามายังมุมมืดในชีวิตของข้าฯ ขอบคุณสำหรับความเมตตาอ่อนโยนของพระองค์ อาเมน

 

อ่าน ลูกา 1: 67-80

และได้ทรงให้ผู้ช่วยทรงฤทธิ์เกิดมา ในวงศ์ของดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ ตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้ตั้งแต่โบราณ โดยปากของผู้เผยพระวจนะบริสุทธิ์ของพระองค์ลูกา 1:69-70

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

นี่เป็นช่วงเวลาพิเศษที่มีชีวิตอยู่ในความสัตย์ซื่อของอิสราเอล  พวกเขารอคอยความรอดจากสายของดาวิดมา 14 ชั่วอายุคน (ดูลำดับวงศ์ตระกูลในมัทธิว 1)  และเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์  เศคาริยาห์สามารถประกาศว่าการรอคอยได้จบลงแล้ว: พระเจ้าได้มาถึงประชากรของพระองค์และทรงไถ่พวกเขา' (ข้อ 67) คืนอันแสนยาวนาน แต่เช้าวันใหม่ก็ได้เริ่มขึ้น

 

การบันทึกของลูกายอดเยี่ยมมากเพราะได้เก็บรายละเอียดการบังเกิดและชีวิตของพระคริสต์จนถึงความสำคัญที่มีต่อจักรวาล รายละเอียดให้เนื้อหาการเล่าเรื่องที่น่าเชื่อถือ หมายสำคัญเตือนเราถึงความสำคัญของเหตุการณ์ที่ได้เผยให้ปรากฏ กำเนิดของยอห์นเป็นเหมือนรัศมีแรกของดวงอาทิตย์ส่องสว่างบนพื้นฟ้า ตามที่บิดาเขาบอกล่วงหน้า เขาจะเป็นผู้ประกาศเกี่ยวกับการกลับใจและการอภัย และเตรียมเปิดทางสำหรับข่าวสารของพระเยซู ดังที่เขาได้เผยพระวจนะ พระเยซูสามารถที่จะขจัดเงาของความมรณา (ข้อ 79) โดยพระกรุณาของพระเจ้าที่ส่องสว่างแก่คนทั้งหลาย (ข้อ 78) และทำให้พระสัญญาในอดีตของพระองค์สำเร็จ (ข้อ 72)

 

ตอบสนอง :

เมื่อเรากลับมาอ่านเรื่องราวที่คุ้นเคยนี้ในเทศกาลคริสตมาส ให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าให้เราตื่นตัวถึงความหมายที่แท้จริงของเหตุการณ์เหล่านี้ ให้เราปฏิญาณที่จะไม่หลับไหลในโอกาสที่แสงอรุณ’ (ข้อ 78) ของบุตรมนุษย์ได้ส่องสว่างเข้ามาในที่มืดมิดที่สุด
พลังประจำวัน#181-ธันวาคม

พลังประจำวัน-31 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-30 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-29 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-28 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-27 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-26 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-25 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-24 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-22 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-21 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-20 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-19 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-18 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-17 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-16 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-15 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-14 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-13 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-12 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-11 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-10 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-9 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-8 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-7 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-6 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-5 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-4 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-3 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-2 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-1 ธันวาคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.