ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-22 ธันวาคม 2019

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2019

 

รอยยิ้มของพระเจ้า

 

เตรียมจิตใจ:

ใช้เวลาสักครู่นับพระพรของคุณ ทางที่ดีคือจดรายการเหล่านั้นออกมา

 

อ่าน สดุดี 67

พระเจ้าจะทรงอวยพรเรา และที่สุดปลายทั้งสิ้นแห่งแผ่นดินโลกจะยำเกรงพระองค์

สดุดี 67:7

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

นักศาสนศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ - เคลาส์ เวสเตอร์แมน ได้เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างสองด้านในกิจการพระเมตตาของพระเจ้าต่อมนุษย์โลก: กิจกรรมช่วยให้รอด และกิจกรรมให้พรของพระเจ้า

 

เรามีแนวโน้มที่จะเน้นด้านแรกและลดความสำคัญของอันหลัง  แต่พระคัมภีร์พูดถึงกิจกรรมที่ให้พรของพระเจ้าอย่างต่อเนื่องในด้านความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยว สุขภาพ ความมั่งคั่งและการปกป้องคุ้มครอง  นี่คือจุดเน้นของบทสดุดีนี้

 

สดุดีบทนี้เริ่มต้นด้วยการอธิษฐานขอการอวยพรจากพระเจ้า (ข้อ 1) และเดินหน้าประกาศวิธีที่พระเจ้าทรงอวยพรผ่านอำนาจสูงสุดของพระองค์เหนือบรรดาประชาชาติและการเก็บเกี่ยวที่มีผลมากมาย และจบด้วยการขอพรอย่างต่อเนื่องของพระเจ้า (ข้อ 7)   พระพรของพระเจ้าไหลล้น  แต่พระพรของพระเจ้าที่ทรงอวยพรชาวอิสราเอลจะต้องไหลล้นไปสู่ผู้อื่น เพื่อว่าพระเจ้าจะได้เป็นที่รับรู้และยกย่อง (ข้อ 3,5)  นี่คือวิธีที่การให้พรของพระเจ้าที่ทำงานตลอดเวลา (ดูปฐมกาล 12: 2,3)

 

เมื่อลูกๆ ของฉันยังเล็ก พวกเขาเคยพูดว่า 'คุณพ่อกำลังทำให้คิ้วใหญ่' สิ่งที่พวกเขาหมายถึงคือใบหน้าของฉันแสดงออกถึงความไม่พอใจหรือไม่อนุมัติ  เด็กทุกคนโหยหาพรจากพ่อแม่ของพวกเขานั่นคือรอยยิ้มของพ่อแม่ - และนี่คือของขวัญจากพระเจ้าสำหรับคนของพระองค์ พระพักตร์ของพระองค์ทอแสงแก่พวกเขา มันคือสิ่งที่ยาโคบ ปล้ำสู้เพื่อให้ได้มา (ปฐมกาล 32:26) มันคือของขวัญจากพระบิดาถึงพระเยซูเมื่อทรงรับบัพติศมา (มาระโก 1:11) มันคือของขวัญของพระเจ้าสำหรับคุณในพระคริสต์และแก่ทุกๆ คนในการทรงสร้าง

 

ตอบสนอง:

ขณะที่คุณใคร่ครวญถึงพระพรของพระเจ้าที่มีต่อคุณ  มีทางไหนไหมที่คุณจะเป็นพรให้กับคนอื่นๆ ?
พลังประจำวัน#181-ธันวาคม

พลังประจำวัน-31 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-30 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-29 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-28 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-27 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-26 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-25 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-24 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-23 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-21 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-20 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-19 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-18 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-17 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-16 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-15 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-14 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-13 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-12 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-11 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-10 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-9 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-8 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-7 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-6 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-5 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-4 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-3 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-2 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-1 ธันวาคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.