ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-17 ธันวาคม 2019

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2019 

บทนำสู่พระธรรมลูกา บทที่ 1-2

เรื่องจริง

 

เราอยู่ในช่วงเวลาที่แปลก เวลาที่บุคคลสาธารณะโกหกอย่างกล้าหาญซ้ำๆ และดูเหมือนจะไม่มีการสะท้อนกลับ  เวลาที่มีการยอมรับความแตกต่างมากกว่าเหตุผล ซึ่งทำให้สิ่งที่ต่างฝ่ายต่างกล่าวอ้างไม่อาจถูกต้องได้ทั้งหมด  เวลาที่อิสรภาพส่วนบุคคลที่จะเลือกสิ่งที่เชื่อได้ นำไปสู่ความสับสนอย่างมาก

เรื่องราวที่ลูกาได้เรียบเรียงไว้ตามลำดับ (1: 3) ในช่วงเวลาการทรงบังเกิดของพระเยซูและชีวิตในวัยเด็กเพื่อเธโอฟีลัสเพื่อนของเขา เพื่อเขาจะได้รู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นที่เคยมีผู้แจ้งให้ท่านทราบ ลูกาได้ให้รายละเอียดอย่างเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเวลา สถานที่และชื่อต่างๆ เขาดำเนินเรื่องตามลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยปราศจากคำพูดที่ขยายเกินความจริงหรือการตีความ ท่านได้เขียนจากผลการสืบเสาะข้อเท็จจริง และ  ที่นี้ เพื่อเราจะได้อ่านทั้งหมดในเวลาต่อมา

ไม่ว่าวิญญาณในยุคนี้จะพูดว่าอะไร ความจริงไม่ใช่เรื่องของความเห็น  พระเยซูตรัสว่า

เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา” ยอห์น 14:6  เรื่องราวเกี่ยวกับการบังเกิดและชีวิตในวัยเด็ก ได้เพิ่มเข้าไปในภาพของชายผู้นี้ซึ่งอ้างว่าเป็นพระเจ้า  พวกเขาเพิ่มความน่าเชื่อถือของความคิดที่ว่าพระองค์เป็นผู้ที่พระองค์บอกว่าพระองค์เป็น 

ความเชื่อเรียกร้องให้มีการระงับความไม่เชื่อ และเต็มใจที่จะไม่พึ่งพาความเข้าใจของเราเอง  แต่เราก็มีความคิดที่พระเจ้าประทานให้ และประเมินความคิดของเราอย่างเป็นระเบียบ  การรายงานเหตุการณ์พิเศษเหล่านี้ของลูกา เป็นความจริงหรือไม่?  คุณต้องตัดสินใจเอง

 

ผู้เขียนโจ สวินนีย์  (Jo Swinney)

โจเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของคริสตจักรที่ CPO  เป็นผู้บรรยายและนักเขียน เล่มล่าสุดคือ Home: the quest to belong (Hodder & Stoughton)  เธอมีปริญญาโทด้านศาสนศาสตร์จาก Regent College, Vancouver และอาศัยอยู่ที่Surbiton กับสามีและลูกสาวสองคนของเธอ

  

พลังประจำวันวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2019

ทารกน้อยมหัศจรรย์

 

เตรียมจิตใจ:

จงร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่พระยาห์เวห์ เพราะพระองค์ได้ทรงทำการอัศจรรย์ต่างๆ

(สดุดี 98:1)

 

อ่าน ลูกา 1:1-25

แต่ทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวแก่ท่านว่า เศคาริยาห์เอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะพระองค์ทรงฟังคำอธิษฐานของท่านแล้ว นางเอลีซาเบธภรรยาของท่านจะให้กำเนิดบุตรชาย ท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่ายอห์น”  ลูกา 1:13 

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

เรื่องราวที่ลูกาเรียบเรียงเริ่มจากการแจ้งข่าวของทูตสวรรค์ การตั้งครรภ์ที่อัศจรรย์และทารกชายที่พระเจ้าโปรดปรานอวยพร และตั้งชื่อให้ แต่เรื่องพระเยซูยังซ่อนอยู่ใต้ปีก เรื่องราวนี้เริ่มต้นที่ยอห์น  พ่อแม่ของยอห์นชื่อเศคาริยาห์และเอลีซาเบธ เป็นคนชอบธรรม พวกเขารับใช้พระเจ้าด้วยความสัตย์ซื่อและยังมีชีวิตอยู่กับความอดสูด้วยวัฒนธรรมของความไร้บุตร(ข้อ 25)  อยู่มาวันหนึ่งก็ถึงคราวของเศคาริยาห์ที่จะเผาเครื่องหอมในพระวิหาร  เขาหายตัวไปข้างในขณะที่ผู้นมัสการที่รวมตัวกันอธิษฐานและรอให้เขากลับออกมา รอและรอจนเกิดความเป็นห่วง พวกเขารู้ดีว่าการปรากฏตัวอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าสามารถเป็นอันตรายได้  ภายในพระวิหาร ทูตสวรรค์องค์หนึ่งชื่อกาเบรียลก็ปรากฏต่อเศคาริยาห์และบอกข่าวที่เขาที่แทบจะไม่เชื่อ เขาจะกลายเป็นพ่อแม้ว่าจะรู้สึกหมดหวังไปแล้ว  

คนรุ่นก่อนนี้ นางซาราห์ ก็ได้หัวเราะกับเหตุการณ์ทำนองนี้ (ปฐมกาล 18:12) และแล้วได้กลายเป็นแม่แห่งประชาชาติ บุตรชายของเศคาริยาห์มีบทบาทสำคัญในแผนการช่วยโลกให้รอดของพระเจ้า เขาจะเตรียมทางสำหรับพระเยซู-พระเมสสิยาห์

 

ตอบสนอง:

พระเจ้าแห่งการมหัศจรรย์ผู้ทรงฤทธิ์ โปรดให้อภัยเมื่อข้าพระองค์สงสัยในพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับความมหัศจรรย์ของทารกยอห์น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการโปรดปรานต่อสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้าง อาเมน
พลังประจำวัน#181-ธันวาคม

พลังประจำวัน-31 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-30 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-29 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-28 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-27 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-26 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-25 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-24 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-23 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-22 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-21 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-20 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-19 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-18 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-16 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-15 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-14 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-13 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-12 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-11 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-10 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-9 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-8 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-7 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-6 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-5 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-4 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-3 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-2 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-1 ธันวาคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.