ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-14 ธันวาคม 2019

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2019

พระเจ้าองค์เดียวกัน แผนการเดียวกัน

 

เตรียมจิตใจ

วันนี้ คุณรู้สึกขอบคุณเรื่องอะไรบ้าง? ใช้เวลาสักครู่ขอบคุณพระเจ้า

 

อ่าน เศฟันยาห์ 3:1-13 

พระยาห์เวห์ผู้ทรงอยู่ในเมืองนั้นชอบธรรม พระองค์ไม่ทรงทำผิดเลยเศฟันยาห์ 3:5

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

บางครั้งดูเหมือนว่า มีความแตกต่างระหว่างพระเจ้าแห่งการพิพากษาในพระคัมภีร์เดิมกับพระเจ้าแห่งความรักในพระคัมภีร์ใหม่ แต่ในที่นี้เราเห็นว่า พระเจ้าไม่ได้ยินดีในการ พิพากษา มันไม่ใช่เป็นการทำลายล้างเพราะเห็นแก่การทำลายล้าง แต่เพื่อสร้าง

สันติสุขและสวัสดิภาพดังที่อธิบายไว้ในส่วนที่สองของพระธรรมตอนนี้ (ข้อ 9-13) 

มีความรู้สึกเศร้าโศกและโหยหาที่เปล่งออกมาผ่านการประกาศความโกรธและการพิพากษา  พระเจ้ายังคงสัตย์ซื่อต่อประชากรของพระองค์ (ข้อ 5) และไม่ได้ทอดทิ้งพวกเขา พระองค์ปรารถนาที่จะดึงพวกเขากลับมาสู่การกลับใจ (ข้อ 7)

 

คือพระเจ้าเองที่จะชำระประชากรให้บริสุทธิ์ (ข้อ 9) และเอาความอับอายของพวกเขาออกไป (ข้อ 11) พระองค์ไม่ได้คาดหวังว่าผู้ที่มาหาพระองค์จะบริสุทธิ์และดีพร้อม พระองค์เพียงแสวงหาคนที่ต้องการจะนมัสการพระองค์จากทั่วโลก  นี่เป็นนิมิตที่บอกล่วงหน้าของข่าวประเสริฐในพันธสัญญาใหม่ ในส่วนของเราเพียงแต่เลือกที่จะมาและนมัสการ :ในพระคริสต์ พระเจ้าเองจะชำระเราให้บริสุทธิ์ และเอาความอับอายของเราออกไป

 

สิ่งที่เศฟันยาห์กำลังอธิบายคือส่วนหนึ่งของแผนการอันยิ่งใหญ่ตลอดประวัติศาสตร์ที่ซึ่งได้เริ่มต้นในอิสราเอล คืบหน้าผ่านการเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซู และจะทำให้สมบูรณ์เมื่อพระองค์เสด็จมาอีกครั้งหนึ่ง ส่วนหลังของพระธรรมตอนนี้คือเตือนให้ระลึกถึงคำประกาศของพระเยซูที่ว่า ผู้ที่มีใจอ่อนโยน/ถ่อมใจ จะได้แผ่นดินโลกเป็นมรดก (ข้อ 12, มัทธิว 5:5)

 

ตอบสนอง:

มันมีความหมายอะไรต่อคุณที่พระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมคือพระเจ้าองค์เดียวกับที่คุณนมัสการอยู่ในปัจจุบันนี้อธิษฐานเผื่อคำตอบของคุณ
พลังประจำวัน#181-ธันวาคม

พลังประจำวัน-31 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-30 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-29 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-28 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-27 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-26 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-25 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-24 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-23 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-22 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-21 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-20 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-19 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-18 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-17 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-16 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-15 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-13 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-12 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-11 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-10 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-9 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-8 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-7 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-6 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-5 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-4 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-3 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-2 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-1 ธันวาคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.