ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-12 ธันวาคม 2019

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2019

เคล็ดลับแห่งความหวัง

 

เตรียมจิตใจ:

ก่อนที่จะหันมาอ่านพระวจนะในวันนี้ ให้วางสิ่งต่างๆ ที่ทำให้คุณไขว้เขวหรือเสียสมาธิลง ให้จดสิ่งเหล่านี้ไว้หากช่วยได้

 

อ่าน เศฟันยาห์ 2:14-2:3

จงแสวงหาพระยาห์เวห์ ทุกคนที่ถ่อมใจบนแผ่นดิน คือผู้ที่ทำตามพระบัญชาของพระองค์ จงแสวงหาความชอบธรรม จงแสวงหาความถ่อมใจ บางทีพวกเจ้าจะได้รับการ กำบัง ในวันแห่งพระพิโรธของพระยาห์เวห์เศฟันยาห์ 2:3

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

พระธรรมตอนนี้ทำให้กลัวในความสิ้นหวัง - มีความทุกข์และความปวดร้าวและไฟที่เผาผลาญ  มีวาระสุดท้ายเกี่ยวกับ 'วันแห่งพระพิโรธของพระเจ้า' ที่เศฟันยาห์อธิบาย:

โลกจะถูกเผาผลาญและผู้คนจะพบจุดจบของพวกเขา (1:18)  แต่ข้อความของเราจบลงด้วยคำบอกใบ้ของความเป็นไปได้ของความรอด  มีความหวังหลังจากทั้งหมดนั้น  ความหวังนี้มีไว้สำหรับผู้ที่แสวงหาพระเจ้าด้วยความถ่อมตนและเชื่อฟัง (2:3)

 

การเสด็จมาของพระเยซูหมายความว่า อย่างไม่น่าเชื่อ จะไม่มี บางที’ (2:3) เกี่ยวกับ ความรอดของเรา เราสามารถเผชิญกับ วันแห่งพระพิโรธของพระเจ้าด้วยความมั่นใจ โดยรู้ว่า เราถูกสวมด้วยความเชื่อฟัง ความชอบธรรม และความถ่อมใจ (2:3) ของพระคริสต์ความหวังที่เศฟันยาห์เสนอในที่นี้ไม่แน่นอน เพราะตั้งอยู่บนฐานความสามารถของส่วนตนที่จะเปลี่ยนแปลงและดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม ความหวังของเราแน่นอนทีเดียวเพราะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราแต่เป็นไปตามงานที่เสร็จสมบูรณ์ของพระคริสต์บนกางเขน

 

คำบรรยายเกี่ยวกับการพิพากษาของพระเจ้าอ่านแล้วสยองขวัญ แต่ก็ช่วยเน้นความยิ่งใหญ่ของพระคุณพระเจ้าในพระคริสต์เพื่อเรา เราผู้สมควรถูกพิพากษาและทำลายล้างเพราะความชั่วร้ายและการบูชารูปเคารพวิธีต่างๆ สามารถมองไปข้างหน้าถึงวันแห่งการพิพากษาของพระเจ้าได้ด้วยมั่นใจในความหวัง (ลูกา 21:27,28)

 

ตอบสนอง:

สรรเสริญพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อคุณในพระเยซู ขอบคุณพระองค์ที่คุณได้รับพระคุณแทนการตัดสินที่คุณสมควรได้รับ
พลังประจำวัน#181-ธันวาคม

พลังประจำวัน-31 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-30 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-29 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-28 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-27 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-26 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-25 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-24 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-23 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-22 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-21 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-20 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-19 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-18 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-17 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-16 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-15 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-14 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-13 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-11 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-10 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-9 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-8 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-7 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-6 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-5 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-4 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-3 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-2 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-1 ธันวาคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.