ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-9 ธันวาคม 2019

 พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2019

 

ทุกคนต่างมีบทบาท

 

เตรียมจิตใจ

 “พระองค์คือพระเจ้าที่เลี้ยงอาหารคนนับพันด้วยปลาและขนมปังเพียงเล็กน้อย ข้าพระองค์ขอมอบของขวัญเพียงเล็กน้อยที่ข้าพระองค์มี ขอพระองค์ทรงโปรดใช้มันเพื่อพระบารมีของพระองค์ อาเมน

 

อ่าน: เอสรา  6:1–22

และพวกผู้ใหญ่ของพวกยิวก็ได้ทำการก่อสร้างให้ก้าวหน้าไป ตามการเผยพระวจนะของฮักกัย ผู้เผยพระวจนะ และเศคาริยาห์ บุตรอิดโด พวกเขาสร้างเสร็จตามพระบัญชาแห่งพระเจ้าของอิสราเอล และตามกฤษฎีกาของไซรัสและดาริอัสและอารทาเซอร์ซีสกษัตริย์แห่งเปอร์เซีย”  เอสรา 6:14

 

สำรวจและใคร่ครวญ

ได้มีการค้นพบหนังสือม้วนซึ่งเป็นคำสั่งของกษัตริย์ไซรัส ทำให้กษัตริย์ดาริอัสอนุญาตให้เดินหน้าโครงการสร้างพระวิหารที่เมืองเยรูซาเล็มอย่างเต็มตัว ชาวยิวได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว วัสดุก่อสร้างและเงินทุนที่จำเป็นกับการดำเนินงานให้สำเร็จสมบูรณ์ก็มีหมดแล้ว

          ในการบันทึกขั้นตอนสุดท้ายของการก่อสร้างนี้ เราได้เห็นบทบาทหน้าที่หลากหลาย มีผู้ว่าราชการและผู้ใหญ่ชาวยิวที่กำลังดำเนินงานอยู่ (ข้อ 7) มีปุโรหิตที่ต้องทำการถวายบูชาประจำวันและอธิษฐาน (ข้อ 9) ฮักกัยและเศคาริยาห์ทำการเผยพระวจนะ (ข้อ 14) มีประชาชนขนเอาทองคำและสิ่งมีค่าที่นำออกไปจากพระวิหารเดิมกลับมา และมีประชาชนที่ใช้แรงงานเพื่อสร้างกำแพงขึ้นมาใหม่   เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จเสร็จสมบูรณ์ งานเฉลิมฉลองเพื่อมอบถวายพระวิหารเป็นงานที่รื่นเริงมาก ผู้ที่ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยได้กลับมารวมกันอีกครั้ง และพวกเขามีพละกำลังกลับคืนมาใหม่จากสิ่งที่พวกเขาได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำเพื่อพระเจ้า

          ในคริสตจักรของเรา เรามีหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ในการตอบสนองความต้องการของโลกนี้ในนามพระเยซู เราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่มีความสามารถอะไรมากมาย เราเลยอยากนั่งดูอยู่ข้างๆ และ ทำตัวนิ่งๆ แต่ที่จริงแล้ว เราทุกคนมีบทบาทของตัวเอง และเมื่อเราทำงานเสร็จแล้ว เราจะได้เฉลิมฉลองความสำเร็จของงานที่เราได้ทำไป ตามแผนการและตามการจัดเตรียมของพระเจ้า

 

ตอบสนอง

ขอให้พิจารณาถ้อยคำจาก 1 โครินธ์ 15:58 และใช้ในคำอธิษฐานของคุณในวันนี้:

ฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้า จงมั่นคงอยู่ อย่าหวั่นไหว จงทำงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลา ท่านทั้งหลายพึงรู้ว่า ในองค์พระผู้เป็นเจ้า การตรากตรำของท่านจะไม่ไร้ประโยชน์” 
พลังประจำวัน#181-ธันวาคม

พลังประจำวัน-31 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-30 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-29 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-28 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-27 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-26 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-25 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-24 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-23 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-22 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-21 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-20 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-19 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-18 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-17 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-16 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-15 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-14 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-13 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-12 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-11 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-10 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-8 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-7 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-6 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-5 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-4 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-3 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-2 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-1 ธันวาคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.