ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-8 ธันวาคม 2019

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2019

 

ความดีที่ไหลล้น

 

เตรียมจิตใจ:

เป็นเวลาที่จะหยุด นิ่งสงบ อย่าพยายามที่จะอธิษฐาน เพียงรับรู้สถานที่นี้และเวลานี้

 

อ่าน สดุดี 65

ผู้ที่อยู่ในเขตแผ่นดินไกลโพ้น จึงเกรงกลัวหมายสำคัญของพระองค์ พระองค์ทรงทำให้เช้าและเย็นออกมา โห่ร้องด้วยความยินดี”  สดุดี 65:8

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

นี่เป็นบทสดุดีแห่งการขอบคุณและปิติยินดีในพระเจ้าผู้ทรงตอบคำอธิษฐาน (ข้อ 2) ให้อภัยความผิดบาป (ข้อ 3) และให้ประชาชนของพระองค์อิ่มเอมด้วยสิ่งดีๆ (ข้อ 4)

เป็นบทสดุดีแห่งความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเห็นในปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมามากมาย (ข้อ 9) และรถลากที่เก็บเกี่ยวก็ล้นหลามด้วยพืชผล (ข้อ 11) ผู้เขียนสดุดีเองก็ท่วมท้นด้วยการสรรเสริญและความปีติยินดี

 

นี่เป็นภาษาที่คุ้นเคย แต่ในยุคสมัยของผู้เขียนสดุดี การมองเห็นภาพความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและความดีของพระองค์เป็นเรื่องไม่ปรกติที่สุด พระเจ้าเป็นของท้องถิ่น จำกัดอยู่เฉพาะเผ่าหรือภูมิภาค ประชาชาติอื่นๆ ประเมินค่าองค์พระผู้เป็นเจ้าต่ำไป (ดู 1พงศ์กษัตริย์ 20:28) พระเจ้าของอิสราเอล พระเจ้าและพระบิดาขององค์พระเยซูคริสต์ของเรา เป็นพระเจ้าของทั้งจักรวาล

 

ดังนั้น สดุดีบทนี้ท้าทายให้เราปรับค่ามาตรฐานในวิสัยทัศน์ของเราต่อพระเจ้า ในสัปดาห์ที่ผ่านมา คุณอาจถูกยึดครองโดยความท้าทายต่างๆ ในชีวิตของคุณ และในจิตใจคุณ พระเจ้าได้กลายเป็นพระเจ้าท้องถิ่น พระเจ้าผู้ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้น...อย่างมีขอบเขต

 

ในที่นี้ สดุดี 65 แม้ว่าการสรรเสริญจะมีขึ้นในที่ท้องถิ่นคือซีโอน และแม้ว่าผู้เขียนสดุดีสำนึกในพระคุณที่พระเจ้าได้ตอบคำอธิษฐานของประชาชนของเขา พระเจ้าผู้ซึ่งได้รับการสรรเสริญคือพระเจ้าที่เป็นความหวังของทุกคนที่สุดปลายแผ่นดินโลก และของทะเลที่ไกลโพ้น’ (ข้อ 5) ผู้เป็นที่น่าเกรงขามของคนทั้งโลก (ข้อ 8)

 

ตอบสนอง:

รอยไถที่ชุ่มโชกนั้นพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า (ข้อ 10)  ให้โฟกัสที่สิ่งหนึ่งในโลกธรรมชาติ ไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใด และอนุญาตให้พระเจ้าใช้มันเพื่อเปิดเผยถึงความยิ่งใหญ่และความสง่างามของพระองค์

 
พลังประจำวัน#181-ธันวาคม

พลังประจำวัน-31 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-30 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-29 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-28 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-27 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-26 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-25 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-24 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-23 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-22 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-21 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-20 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-19 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-18 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-17 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-16 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-15 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-14 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-13 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-12 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-11 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-10 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-9 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-7 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-6 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-5 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-4 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-3 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-2 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-1 ธันวาคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.