ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-5 ธันวาคม 2019

พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2019

 สิ่งสำคัญต้องมาก่อน

 

เตรียมจิตใจ

สภาพของหัวใจของคุณเป็นอย่างไรต่อหน้าพระเจ้า? ลองใช้เวลาสักครู่ตรวจสอบดู หัวใจของคุณ อ่อนนุ่ม แข็งกระด้าง แตกสลาย เจ็บปวด ฟุ้งซ่าน หรือเต็มเปี่ยม? ขอให้คุณจำไว้ว่า พระเจ้าทรงมีความรักที่บริสุทธิ์และทรงพลัง และพระองค์ทรงเป็นศัลยแพทย์หัวใจที่เชี่ยวชาญที่สุด

 

อ่าน : เอสรา 2:68 – 3:13

พวกเขาได้ตั้งแท่นบูชาไว้บนฐานของมันเพราะเขากลัวชนชาติทั้งหลายในแผ่นดินเหล่านั้นและเขาถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวบนแท่นนั้นแด่พระยาห์เวห์ เป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวเวลาเช้าและเวลาเย็นเอสรา 3:3

 

สำรวจและใคร่ครวญ

ประกาศของกษัตริย์ไซรัสคือคำเชื้อเชิญต่อสาธารณะให้กลับไปยังเยรูซาเล็ม โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงให้กลับไปสร้างพระวิหารขึ้นมาใหม่ แต่น่าเสียใจที่บุคคลที่พระเจ้าทรงเร้าจิตใจของเขา”(1:5) เป็นเพียงชนส่วนน้อยเท่านั้น

แต่ทว่า คนส่วนน้อยที่ยอมกลับไปนั้น เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำภารกิจในการสร้างพระวิหารขึ้นใหม่ให้สำเร็จ และเป็นผู้ที่ยึดเอาเป้าหมายที่ชัดเจนของโครงการนี้เอาไว้แน่น ที่จริงแล้ว ก่อนที่เขาจะเริ่มต้นขุดดินเพื่อวางรากฐานใหม่ พวกเขาก็ได้สร้างแท่นบูชาขึ้นที่จุดก่อสร้าง และลงมือทำให้เป้าหมายของพระวิหารที่ยังไม่ได้เริ่มสร้างนั้นสำเร็จ คือทำให้ที่นั่นเป็นสถานที่แห่งการนมัสการและการถวายบูชานั่นเอง

 สำหรับพวกเราส่วนใหญ่ ชีวิตในแต่ละวันนั้นยุ่งเหยิงมาก เรามีรายการสิ่งสำคัญที่ต้องทำมากมาย และหากเราไม่ระมัดระวังให้ดี เราจะลืมไปว่าเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของเราคือการนมัสการพระเจ้า เราทุกคนคือพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ทั้งตัวเราเองเพียงคนเดียว และเมื่อเรารวมกันนมัสการพระองค์) – เราคือประชาชนที่เต็มเปี่ยมด้วยการทรงอยู่ของพระเจ้าองค์บริสุทธิ์ ผู้ซึ่งคู่ควรแก่เครื่องบูชาที่มีชีวิตจากชีวิตของเรา

 

ตอบสนอง

ใคร่ครวญถึงโรม 12:1 “ดังนั้น พี่น้องทั้งหลาย โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิต และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่าน
พลังประจำวัน#181-ธันวาคม

พลังประจำวัน-31 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-30 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-29 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-28 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-27 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-26 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-25 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-24 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-23 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-22 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-21 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-20 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-19 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-18 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-17 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-16 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-15 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-14 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-13 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-12 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-11 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-10 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-9 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-8 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-7 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-6 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-4 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-3 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-2 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-1 ธันวาคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.