ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-1 ธันวาคม 2019

พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2019

 

ใครคือคนชั่วร้าย?

 

เตรียมจิตใจ:

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงตรวจค้นข้าพระองค์และทรงรู้จักจิตใจของข้าพระองค์ ขอทรงทดสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักความคิดของข้าพระองค์ และขอทอดพระเนตรว่ามีทางชั่วใดๆ ในข้าพระองค์หรือไม่ และขอทรงนำข้าพระองค์ไปในทางนิรันดร์ อาเมน” (สดุดี 139:23-24)

 

อ่าน สดุดี 64

แล้วทุกคนจะกลัวเกรง เขาจะประกาศพระราชกิจของพระเจ้า และตรึกตรองถึงสิ่งซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำแล้ว”  สดุดี 64:9

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

คงจะเป็นการดีที่เราจะเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เป็นคนดี มีเจตนาดี เมื่อได้รับความรักที่เพียงพอและโอกาส พวกเขาจะต้องการทำสิ่งที่ถูกต้อง  แต่มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า คนชั่วร้ายมีอยู่ทุกหนทุกแห่งและคนชั่วร้ายบางครั้งก็คือเราเอง

 

สดุดี 64 เป็นการร้องทุกข์เกี่ยวกับศัตรูจำนวนมาก และพฤติกรรมบางอย่างของพวกเขาก็ดังก้อง  ศัตรูจงใจและวางแผนอย่างรอบคอบที่จะปองร้าย (ข้อ 2)  พวกเขาไม่ได้เป็นความเสี่ยงทางกายภาพเท่านั้น แต่พวกเขาได้ใช้คำพูดเพื่อผลที่มากขึ้น  พวกเขารวบรวมคนอื่นๆ รอบตัวไว้เป็นพวก  และพวกเขาก็ระมัดระวังซ่อนตัวและวางกับดักอย่างมิดขิด เพื่อดูเหมือนไม่มีพิษมีภัยกับทุกคนยกเว้นเหยื่อของพวกเขา (ข้อ 5)

 

เราสามารถอ่านบทสดุดีนี้ในสองด้าน  ในฐานะคนที่พระเยซูได้ประกาศว่าชอบธรรม เราสามารถมั่นใจได้ว่าพระเจ้าจะต่อสู้เพื่อเรา ที่ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นในที่สุด  แต่เราควรฉลาดที่จะอ่านให้เป็นคำเตือนที่เป็นประโยชน์ด้วย เป็นการง่ายที่เราจะบ่อนทำลายชื่อเสียงของคนที่พระเจ้าทรงรัก ทำให้พวกเขาเสื่อมเสีย ทำให้ชีวิตพวกเขายุ่งยาก บางทีบทเพลงสดุดีนี้จะเรียกร้องให้กลับใจ

 

ตอบสนอง:

 

ทูลขอพระเจ้าที่จะแสดงให้คุณเห็นว่า คุณกำลังประพฤติตนไม่ดีต่อผู้อื่นหรือไม่  สารภาพวิธีที่คุณได้ทำบาปต่อพวกเขาและรับความเมตตาอภัยโทษจากพระเจ้า  และพิจารณาสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง

 

 
พลังประจำวัน#181-ธันวาคม

พลังประจำวัน-31 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-30 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-29 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-28 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-27 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-26 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-25 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-24 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-23 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-22 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-21 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-20 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-19 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-18 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-17 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-16 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-15 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-14 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-13 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-12 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-11 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-10 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-9 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-8 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-7 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-6 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-5 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-4 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-3 ธันวาคม 2019
พลังประจำวัน-2 ธันวาคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.