ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-29 พฤศจิกายน 2019

พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2019

 

คุณจะวิ่งไปที่ไหน

 

เตรียมจิตใจ:

นมัสการพระเจ้าในความสวยงามและความบริสุทธิ์ ก้มกราบเบื้องพระพักตร์พระองค์ และประกาศพระสิริของพระองค์

 

อ่าน วิวรณ์ 6:1-17

พวกเขาร้องบอกกับภูเขาและโขดหินว่าจงล้มทับเราเถิด จงซ่อนเราไว้ ให้พ้นจากพระพักตร์ของพระองค์ผู้ประทับอยู่บนพระที่นั่ง และจากพระพิโรธของพระเมษโปดกวิวรณ์ 6:16

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

มีเพลงด้านจิตวิญญาณที่เราร้องว่าโอ้คนบาปเอ๋ย เจ้าจะวิ่งไปที่ไหน?เป็นการยากที่เราจะอ่านบทนี้ถึงพระพิโรธของพระเจ้า และคนบาปจะวิ่งไปหลบซ่อนที่ไหน (ข้อ 15) และหลีกหนีจากการพิพากษา  คนบาปได้ปฏิเสธพระเจ้ามานานจนกลัวที่จะไม่มีความหวัง

 

พระพิโรธของพระเมษโปดกมาเป็นคำตอบต่อคำร้องของผู้ยอมพลีชีพเพื่อความเชื่อ/ศาสนา (ข้อ 10) และเป็นการพิพากษาของพระเจ้าต่อผู้ที่ได้ข่มเหงประชากรของพระองค์  สงคราม (ข้อ 4) การขาดแคลนอาหาร (ข้อ 6) และความตาย (ข้อ 8) เป็นส่วนหนึ่งของการแก้แค้น มีสัญลักษณ์ตามสีของม้า - เพื่อจะมีชัยเหนือความชั่วร้าย (สีขาว,ข้อ 4)  แต่ธนูไม่มีลูกดังนั้นจึงเป็นชัยชนะที่ผิดพลาด รบราฆ่าฟัน (สีแดง,ข้อ 4) ความอดอยาก (สีดำ, ข้อ 5) และความตาย (สีกะเลียว,ข้อ 8) ในทางตรงข้าม ผู้พลีชีพที่ถูกฆ่าจะได้รับประทานเสื้อคลุมขาวและให้พักต่อไป รอจนถึงวันแห่งพระพิโรธ  พระเยซูได้สัญญาว่าจะเสด็จกลับมา (ลูกา 21:25,26) เหมือนดังที่ผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์เดิมได้พูดไว้

6 ภัยพิบัติ จะเกิดขึ้น (ข้อ 12-14) และทุกคนที่ใหญ่โตที่สุดถึงคนที่เล็กน้อยที่สุดพยายามหาที่ซ่อนตัวจากพระเจ้า (ข้อ 15)

 

อีกด้านหนึ่งของพระเยซูก็ได้ถูกเปิดเผย - พระเมษโปดกในภาพนักรบล้างแค้นแห่งความยุติธรรมของพระเจ้า  ความหวังของเรายังคงแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ยังมีเวลาที่จะสำนึกผิดและกลับใจใหม่ พระเจ้าทรงคอยอยู่ แม้ว่าจะมีเสียงร้องจากผู้ถูกฆ่าที่ยอมพลีชีพ เพื่อจะให้เวลาแก่ทุกคนเพื่อที่พวกเขาจะหันกลับมาหาพระองค์

 

ตอบสนอง:

 

อธิษฐานเผื่อคริสตจักรที่ถูกข่มเหงรอบโลก และคนในครอบครัวของผู้ที่ยอมพลีชีพเพื่อความเชื่อของพวกเขา
พลังประจำวัน#181-พฤศจิกายน

พลังประจำวัน-30 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-28 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-27 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-26 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-25 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-24 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-23 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-22 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-21 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-20 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-19 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-18 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-17 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-16 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-15 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-14 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-13 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-12 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-11 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-10 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-9 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-8 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-7 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-6 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-5 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-4 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-3 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-2 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-1 พฤศจิกายน 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.