ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-24 พฤศจิกายน 2019

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2019

 

ร้องเพลง!

 

เตรียมจิตใจ:

ขอบคุณพระเจ้าที่เราสามารถยืนอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์ได้ โดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับความรู้สึกที่เปลี่ยนไปของคุณ แต่ขึ้นอยู่กับงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วของพระคริสต์บนไม้กางเขนในนามของคุณ

 

อ่าน สดดี 63

เพราะว่าความรักมั่นคงของพระองค์ดีกว่าชีวิต ริมฝีปากของข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์สดุดี 63:3

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

นี่คือบทสดุดีที่เต็มไปด้วยความรักและต้องการพระเจ้า  อ่านอีกครั้งและสังเกตทุกครั้งที่ดาวิดแสดงความปรารถนาอย่างแรงกล้าต่อพระเจ้า  มันคุ้มค่าที่จะถามว่าเราจะพัฒนาความปรารถนาอันแรงกล้าเช่นเดียวกันกับที่ดาวิดแสดงให้เห็นได้อย่างไร?

 

แน่นอน บทสดุดีนี้เป็นเพลง พระธรรมสดุดีเป็นหนังสือที่ยาวที่สุดในเล่มพระคัมภีร์ เป็นบทเพลงสรรเสริญ และในพระคัมภีร์ก็มีมากกว่า 50 คำสั่งที่ให้เราร้องเพลง ทำไม?  ส่วนหนึ่ง คำตอบก็คือเพราะว่าพระเจ้าทรงออกแบบดนตรีที่เชื่อมต่อกับอารมณ์ของเรา ดังนั้น เมื่อเราร้องเพลงนมัสการพระเจ้า ดนตรีจึงเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความรู้สึกให้เป็นไปตามความจริงที่เราแสดงออก  “ชนชาตินี้ให้เกียรติเราแต่ปาก ใจของพวกเขาห่างไกลจากเรา” (มัทธิว 15:8)  แบบอย่างของดาวิดคุ้มค่าที่เราจะทำตาม

 

คำพูดนั้นสำคัญจริงๆ นี่คือเพลงที่ปรารถนาพระเจ้าอย่างแรงกล้า ให้เราใช้เวลาใคร่ครวญเนื้อเพลงที่ดาวิดบรรยายถึงพระเจ้าที่เขาโหยหา : ฤทธานุภาพและพระสิริ (ข้อ 2) ความรัก (ข้อ 3) อุปถัมภ์และค้ำจุน (ข้อ 7,8) และคำพูดถึงความยุติธรรม ในข้อ 9-11 ทำไมเราจึงไม่แสวงหา กระหายหา และปรารถนาพระเจ้าเช่นนี้อย่างจริงจัง?

 

ตอบสนอง:

ตอนนี้ ให้ใช้สดุดีบทนี้เป็นคำอธิษฐานของคุณเอง หรือเลือกเพลงอื่นๆ ที่คุณชอบเพื่อแสดงออกถึงความรู้สึกโหยหาพระเจ้าของคุณ

 
พลังประจำวัน#181-พฤศจิกายน

พลังประจำวัน-30 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-29 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-28 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-27 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-26 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-25 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-23 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-22 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-21 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-20 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-19 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-18 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-17 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-16 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-15 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-14 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-13 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-12 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-11 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-10 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-9 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-8 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-7 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-6 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-5 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-4 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-3 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-2 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-1 พฤศจิกายน 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.