ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-22 พฤศจิกายน 2019

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2019

 

เอาบัลลังก์คืน

 

เตรียมจิตใจ:

บางเวลาจะเป็นการดีที่คุณจะกางมือและแผ่ออกให้เป็นสัญลักษณ์การถวายตัวแด่พระเจ้า ทำไมไม่ลองทำในขณะนี้เล่า?

 

อ่าน วิวรณ์ 2:12-17

 

ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณตรัสกับคริสตจักรทั้งหลาย เราจะให้มานา ที่ซ่อนอยู่แก่คนที่ชนะ และจะให้หินขาวแก่เขาด้วย และบนหินนั้นจะมีชื่อใหม่ จารึกไว้ซึ่งไม่มีใครรู้เลยนอกจากผู้ที่ได้รับวิวรณ์ 2:17

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

เมืองเปอร์กามัมเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณที่จักรพรรดิ์จะมานมัสการ และมีแท่นบูชาริมผาแด่เทพเจ้าซุส และที่นี่ถูกเรียกว่า "บัลลังก์ของซาตาน" (ข้อ 13) มีวิหารเทพเจ้าโรมันมากมาย คริสตจักรคริสเตียนได้รับความกดดันมากเมื่ออยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้ มีเรื่องเล่าว่า บิชอป อันทีพาส (ข้อ 13) ถูกเผาไฟให้ตายที่ไม่ปฏิเสธความรักต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าภายในบริเวณของพวกซาตาน  คริสเตียนจะต้องสัตย์ซื่อในความเชื่อแม้ว่าจะต้องเผชิญการข่มเหงที่โหดร้าย  แต่พระเยซูยังได้มีคำเตือนสำหรับพวกเขา (ข้อ 14-16)

 

อันตรายจากการประนีประนอมกับปรัชญาคนนอกศาสนา (ข้อ 15) และวัฒนธรรมต่างๆ (ข้อ 15) มีมากมาย อะไรคือผลจากการประนีประนอมเช่นนั้น (ข้อ 16)?

 

เราอาจจำเป็นที่จะรู้ว่า เพียงการไม่ปฏิเสธพระเยซูนั้นไม่เพียงพอ เราจำเป็นต้องยืนหยัดมั่นคงต่อต้านคำสอนเทียมเท็จด้วย (ข้อ 14,15) เพราะว่าผลของการไม่ซื่อสัตย์ต่อพระกิตติคุณคือความเป็นปฏิปักษ์กับพระคริสต์ (ข้อ 16) เราต้องยืนหยัดต่อต้านเล่ห์เหลี่ยมอิทธิพลของโลกรอบตัวเรา - ไม่ว่าจะผ่านสื่อสังคม/โซเชียลมีเดีย จิตวิญญาณหรือศาสนาที่ไม่ชัดเจน หรือความบันเทิง  เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเราสามารถยืนหยัดอยู่ได้  และนมัสการพระเจ้าองค์เที่ยงแท้องค์เดียวด้วยสุดใจ สุดจิตและสุดกำลัง ทั้งตัวเราเองและคริสตจักรของเรา (ข้อ 17)?

 

ตอบสนอง:

มีอะไรที่คืบคลานเข้ามาในชีวิตของคุณและเอาบัลลังก์ของพระเจ้าออกไปคุณจำเป็นจะต้องทำอะไรบ้างที่จะฟื้นฟูให้พระองค์กลับมาอยู่ในที่ที่ถูกต้องเหมาะสม

 
พลังประจำวัน#181-พฤศจิกายน

พลังประจำวัน-30 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-29 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-28 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-27 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-26 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-25 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-24 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-23 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-21 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-20 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-19 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-18 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-17 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-16 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-15 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-14 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-13 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-12 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-11 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-10 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-9 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-8 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-7 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-6 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-5 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-4 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-3 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-2 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-1 พฤศจิกายน 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.