ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-16 พฤศจิกายน 2019

พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2019

ใครก่อนอะไร
 

เตรียมจิตใจ:

โอ พระผู้ไถ่ทรงพระเมตตาสูงสุด พระสหายและพระเชษฐา ขอให้ข้ารู้จักพระองค์มากขึ้น รักพระองค์มากขึ้น ติดสนิทกับพระองค์มากขึ้น” (คำอธิษฐานของเซนต์ริชาร์ดแห่งไคเชสเตอร์ ศตวรรษที่ 13)

 

อ่าน เนหะมีย์ 9:1-21

พระองค์​เสด็จ​ลง​มา​บน​ภูเขา​ซีนาย​และ​ตรัส​กับ​เขา​จาก​ฟ้า​สวรรค์ และ​ประ​ทาน​กฎ​หมาย​อัน​ชอบ​และ​ธรรม​บัญ​ญัติ​ที่​แท้ กฎ​เกณฑ์​และ​พระ​บัญ​ญัติ​ที่​ดี​แก่​เขา (เนหะมีย์ 9:13)
 

สำรวจและใคร่ครวญ:

เมื่อพระคัมภีร์กล่าวถึง ธรรมบัญญัติไม่ได้หมายถึงแค่ กฎเกณฑ์เท่านั้น ธรรมบัญญัติครอบคลุมหนังสือห้าเล่มแรกของพระคัมภีร์ เพราะเราไม่สามารถเข้าใจกฎเกณฑ์ได้ถ้าเราไม่เข้าใจว่าพระเจ้าเป็นใคร นี่คือเหตุผลที่ชาวอิสราเอลในที่นี้ตั้งการสารภาพบาปของพวกเขาตามการเล่าเรื่องราวการทรงสร้าง พันธสัญญาของพระเจ้ากับอับราฮัม อพยพ บัญญัติสิบประการ การอัศจรรย์ การกบฏของประชาชาติและความรัก การให้อภัยและความสัตย์ซื่อท่วมท้นของพระเจ้า

                ในการจะมีชีวิตชอบธรรมต่อหน้าพระเจ้า เราต้องรู้ไม่เพียงกฎเกณฑ์ของพระองค์แต่รู้จักพระองค์ด้วย ในหนังสือ Dirty Glory ที่เกี่ยวกับกระแสการอธิษฐานตลอด 24 ชั่วโมง พีท เกรกกล่าวว่าบ่อยครั้งที่เขาแสวงหาการทรงนำ พระเจ้าทรงตอบ ด้วยความสัมพันธ์ เมื่อผมพูดว่า จะไปทางไหนดี?” พระองค์ตรัสว่า เรารักเจ้าผมถามว่า จะทำอะไรดี?” และพระองค์ตรัสว่า เราภูมิใจในตัวเจ้า”...ครั้งแล้วครั้งเล่าพระเจ้าข้ามคำถามเร่งด่วนของผมเพื่อตอบสิ่งที่ผมปรารถนาที่สุดในใจลึกๆ” (นาพเพรส, 2016, หน้า 56)

                วิธีที่จะมั่นใจได้ดีที่สุดว่าเรากำลังเดินในทางของพระเจ้าคือมุ่งเน้นที่การรู้จักและรักพระองค์ เราไม่มีทางผิดไปไกลเมื่อเราเดินเคียงข้างพระองค์

 

ตอบสนอง:

บ่อยครั้งเมื่อเราพบว่าความประสงค์ของเราขัดกับของพระเจ้า มันมักเป็นเพราะลึกๆ เราไม่วางใจว่าพระองค์ทรงดีและสัตย์ซื่อ ทูลขอให้พระเจ้าเปิดเผยพระลักษณะของพระองค์ต่อคุณมากขึ้นๆ ทุกวัน

 
พลังประจำวัน#181-พฤศจิกายน

พลังประจำวัน-30 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-29 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-28 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-27 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-26 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-25 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-24 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-23 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-22 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-21 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-20 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-19 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-18 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-17 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-15 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-14 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-13 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-12 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-11 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-10 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-9 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-8 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-7 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-6 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-5 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-4 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-3 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-2 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-1 พฤศจิกายน 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.