ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-14 พฤศจิกายน 2019

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2019

 

ตรงเข้าสู่จิตใจ

 

เตรียมจิตใจ:

ข้า​แต่​พระ​ยาห์​เวห์ ขอ​ทรง​สอน​พระ​มรรคา​ของ​พระ​องค์​แก่​ข้า​พระ​องค์ เพื่อ​ข้า​พระ​องค์​จะ​ดำ​เนิน​ใน​ความ​จริง​ของ​พระ​องค์ ขอ​ทรง​รวม​ใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์​เป็น​ใจ​เดียว ให้​ยำ​เกรง​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์” (สดุดี 86:11)
 

อ่าน เนหะมีย์ 7:73-8:12

พวก​เขา​อ่าน​จาก​หนัง​สือ จาก​ธรรม​บัญ​ญัติ​ของ​พระ​เจ้า​อย่าง​ชัดเจน และ​เขา​ก็​อธิบาย​ความ​หมาย ประชา​ชน​จึง​เข้า​ใจ​ข้อ​ความ​ที่​อ่าน​นั้น (เนหะมีย์ 8:8)

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ตลอดประวัติศาสตร์อิสราเอล เยรูซาเล็มไม่ใช่เพียงสิ่งปลูกสร้างแต่เป็นสัญลักษณ์ เป็นที่พระเจ้าทรงเลือกประทับ (เฉลยธรรมบัญญัติ 12:11) พระวิหารในเยรูซาเล็มเป็นที่เดียวที่คนของพระเจ้าจะได้รับการชำระบาป เป็นสิ่งที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับคนของพระองค์ จึงไม่น่าแปลกที่แผนการของพระเจ้าจึงไม่ใช่เพียงการซ่อมกำแพง แต่เป็นการ ซ่อมแซมคนที่อยู่ภายในกำแพง

                พระเจ้าทรงเลือกเนหะมีย์ที่เข้าใจว่ากำแพงที่มั่นคงไม่มีค่าอะไรหากจิตใจของประชาชนห่างไกลจากพระเจ้า ไม่กี่วันหลังจากซ่อมกำแพงเสร็จ เอสราก็อ่านพิมพ์เขียวการใช้ชีวิตให้ประชาชนฟัง

                มีรอยแตกบนกำแพงแห่งสังคมปัจจุบันอยู่มากมาย สิ่งปลูกสร้างมากมายถูกทุบทิ้งหรือทำลาย และการที่คริสเตียนเราทำงานซ่อมกำแพงและตอบสนองความต้องการฝ่ายร่างกายของเพื่อนบ้านนั้นก็ดี แต่หากเราสนใจแค่ปัญหาภายนอกโดยไม่นำความจริงฝ่ายวิญญาณเข้าไปด้วย เราก็มีความผิดฐานสร้าง “​อุโมงค์​ฝัง​ศพ​ที่​ฉาบ​ด้วย​ปูน​ขาว” (มัทธิว 23:27) ดูสวยงามภายนอก แต่ภายในตายและผุพัง

 
ตอบสนอง:

พระเจ้าให้คุณเห็นความบาปใดเมื่อคุณจดจำพระบัญญัติหรือไม่? สารภาพต่อพระองค์เดี๋ยวนี้ แต่อย่าลืมว่าการสารภาพของเราสามารถและควรเปลี่ยนเป็นความชื่นชมยินดีทันที เพราะเราได้รับการอภัยที่พระคริสต์ทรงประทานให้เราบนกางเขน


 
พลังประจำวัน#181-พฤศจิกายน

พลังประจำวัน-30 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-29 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-28 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-27 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-26 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-25 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-24 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-23 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-22 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-21 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-20 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-19 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-18 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-17 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-16 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-15 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-13 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-12 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-11 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-10 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-9 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-8 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-7 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-6 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-5 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-4 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-3 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-2 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-1 พฤศจิกายน 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.