ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-10 พฤศจิกายน 2019

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2019

 

ศิลา

 

เตรียมจิตใจ:

ความท้าทายอะไรที่คุณกำลังเผชิญอยู่วันนี้ เรื่องเล็กหรือใหญ่?

 

อ่าน สดุดี 61

ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์จากที่สุดปลายแผ่นดินโลก เมื่อจิตใจของข้าพระองค์อ่อนระอาไป ขอทรงนำข้าพระองค์ มาถึงศิลาที่สูงกว่าข้าพระองค์”  สดุดี 61:2

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

คริสเตียนทนทุกข์ และถ้าคุณเป็นคนหนึ่งในเวลาที่เกินกว่า 5 นาที นั่นนับว่าดีมากแล้ว! พระเจ้าไม่เคยสัญญาว่าจะเอาความท้าทายต่างๆ ออกจากชีวิตของเรา แต่ทรงสัญญาว่าจะอยู่ด้วยในทุกเรื่อง ไม่ว่าการทดลองจะเป็นเช่นไร หยุดและถามตัวเองว่าคุณเห็นพระเจ้าในสิ่งต่างๆเหล่านั้นอย่างไร อะไรคือมุมมองเกี่ยวกับตัวคุณเอง? ดาวิดรู้ความต้องของเขาและรู้ถึงความอ่อนแอของตนเอง และดาวิดยังมั่นใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงฟังเขา(ข้อ 1,2) พระเจ้าคือศิลาและที่ลี้ภัยของเขา เป็นแหล่งแห่งความมั่นคงและแหล่งที่มาของความสงบ (ข้อ 2,3)

 

ดาวิดโหยหาพระเจ้า แต่คุณได้สังเกตหรือไม่ว่า ทัศนคตินี้มาจากไหน? มันมาจากความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องที่เขามีกับพระเจ้า ทูลขอพระเจ้าที่จะให้คุณมีใจปรารถนาพระเจ้าเหมือนอย่างดาวิด (ดู ฟีลิปปี 2:13)

 

พระเยซูเป็นคำตอบสุดท้ายของพระเจ้าต่อคำอธิษฐานของดาวิดในข้อ 7 ความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ล้อมรอบพระองค์ ต่อพระพักตร์พระบิดานิรันดร์ต่อไปเป็นนิตย์ พระสัญญาที่วิเศษของข่าวประเสริฐคือ เนื่องด้วยพระเยซู วันหนึ่งเราจะร้องเพลงสรรเสริญพระนามพระองค์ตลอดไป มีส่วนร่วมในความชื่นชมยินดี และทำสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกให้เราทำสำเร็จ (ข้อ 8, ดู1ยอห์น 3:2)

 

ตอบสนอง:

ไม่ว่าความท้าทายของของคุณในวันนี้จะใหญ่หรือเล็ก พระเจ้าทรงเป็นศิลาและวางใจได้เต็มที่ วางน้ำหนักของคุณลงที่พระองค์เดี๋ยวนี้ ที่คุณจะได้พบความปลอดภัยและที่ลี้ภัย

 
พลังประจำวัน#181-พฤศจิกายน

พลังประจำวัน-30 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-29 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-28 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-27 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-26 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-25 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-24 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-23 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-22 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-21 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-20 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-19 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-18 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-17 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-16 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-15 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-14 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-13 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-12 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-11 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-9 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-8 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-7 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-6 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-5 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-4 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-3 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-2 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-1 พฤศจิกายน 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.