ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-5 พฤศจิกายน 2019

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2019

การโอ้อวด

 

เตรียมจิตใจ:

คุณรู้จักใครบ้าง ที่กำลังต้องการความช่วยเหลือ?

 

อ่าน : กาลาเทีย 6:1–18

ข้าพเจ้าไม่ขออวดอะไรนอกจากเรื่องกางเขนของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ซึ่งโดยกางเขนนั้นโลกได้ตายจากข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ได้ตายจากโลกกาลาเทีย 6:14

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

จดหมายกาลาเทียไม่ใช่ตำราทางศาสนศาสตร์ที่จะนำมาศึกษา  แต่เป็นจดหมายส่วนตัว  (ข้อ 11) ดังนั้น บางครั้งเปาโลจะเขียนย้ำหลายครั้งในเรื่องที่สำคัญมากๆ เช่น เรื่องการเข้าสุหนัต ซึ่งเป็นเพียงงานภายนอกของมนุษย์ (ข้อ 12) สำหรับเราทั้งหลายแล้ว  มันเป็นเพียงวิธีลัดสำหรับอะไรก็ตามที่เราคิดว่าต้องทำเพื่อให้ได้รับความรอด  และเรายังได้เพิ่มเติมเรื่องอื่นๆ เข้าไปในกางเขนอีก เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกข่มเหง (ข้อ12) แล้วเอามาใช้โอ้อวดความก้าวหน้าของตัวเอง (ข้อ13) แม้มันจะเป็นการโอ้อวดตัวเอง  แต่มันก็ได้บ่อนทำลายตวามมั่นใจในความรอดของเรา และแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวใน ความเชื่อ (ข้อ 12,13)

          ตรงกันข้าม  ข่าวประเสริฐเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานภายใน ซึ่งเป็นการอัศจรรย์ฝ่ายวิญญาณของการถูกสร้างใหม่ (ข้อ 15)  แล้วเราจะโอ้อวดในสิ่งที่เราไม่ได้ทำเองได้อย่างไร (ข้อ 14) การโอ้อวดจะทำได้ต่อเมื่อเราได้ทำอะไรที่น่าชื่นชมให้สำเร็จด้วยตัวเอง  แต่ไม้กางเขนบอกเราว่า มันไม่ใช่ความสำเร็จของเรา ไม่ว่าเราจะเป็นคนที่ค่อนข้างดี หรือค่อนข้างเลว เข้าสุหนัต หรือไม่ได้เข้าสุหนัต ก็ไม่มีอะไรที่เราสามารถทำเพื่อช่วยตัวเราให้รอดได้  ข้าพเจ้าสาสมแล้วกับการสาปแช่งของพระเจ้า (3:13) กางเขนจึงเป็น อุปสรรค (5:11) แม้แต่สำหรับคริสเตียนเอง จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เปาโลเต็มไปด้วยแผลเป็นของการต่อสู้ (ข้อ17; อ่าน 2โครินธ์ 11)

          แต่ข้าพเจ้าจะไม่หยุดโอ้อวดเรื่องของพระเจ้า ผู้ทรงกระทำทุกสิ่งเพื่อข้าพเจ้า  และเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้แล้ว  มันก็จะนำสันติสุข และพระเมตตามาสู่ทุกคนในชุมชนของพระเจ้า (ข้อ 16)  ยิ่งเราเข้าใจในเรื่องนี้มากเท่าไร  เราก็จะยิ่งรับใช้ผู้อื่นตามอย่าง พระคริสต์มากยิ่งขึ้น ด้วยจิตใจของผู้รับใช้ ด้วยการปรนนิบัติ และด้วยความรักที่สูงค่า (ข้อ 1–6) โดยไม่เมื่อยล้าและไม่ท้อใจ (ข้อ 9,10)

 

ตอบสนอง:

เปาโลจบลงด้วยพระคุณของพระเจ้า (ข้อ 18) เช่นเดียวกับที่ท่านเริ่มต้นก็ด้วยพระคุณ (1:3,6)  จดหมายทั้งฉบับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระคุณ ความดีของพระเจ้าที่เราไม่สมควรได้รับหรือไม่ได้ทำงานเพื่อให้ได้มา สรรเสริญพระองค์!
พลังประจำวัน#181-พฤศจิกายน

พลังประจำวัน-30 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-29 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-28 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-27 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-26 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-25 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-24 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-23 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-22 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-21 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-20 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-19 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-18 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-17 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-16 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-15 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-14 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-13 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-12 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-11 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-10 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-9 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-8 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-7 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-6 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-4 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-3 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-2 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-1 พฤศจิกายน 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.