ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-4 พฤศจิกายน 2019

 พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2019

แผลเป็นของการสู้รบ 

 

เตรียมจิตใจ:

ทำไมการต่อสู้กับความบาปจึงรู้สึกเหมือนการฝ่าฟันดิ้นรน?

 

อ่าน : กาลาเทีย 5:16–26

เพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังขัดแย้งพระวิญญาณ และพระวิญญาณก็ขัดแย้งเนื้อหนัง เพราะทั้งสองฝ่ายต่อสู้กัน ดังนั้นท่านทั้งหลายจึงไม่สามารถทำสิ่งที่ท่านปรารถนาจะทำ”  กาลาเทีย 5:17

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

เปาโลพูดเกี่ยวกับเรื่องของเสรีภาพมากๆ  เราได้รับการปลดปล่อยจากความรู้สึกผิดบาป  แต่ว่าเราไม่ได้รับเสรีภาพให้ทำความบาป  พระกิตติคุณเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้าที่เราได้รับมาเปล่าๆ แต่ก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกเฉยๆ เกี่ยวกับความบาป  ยิ่งเรารู้ซึ้งว่าพระเจ้าทรงรักเรามากเท่าไร  ก็ยิ่งทำให้เราต้องการเข้ามาใกล้ชิดพระเจ้าแห่งความรักมากขึ้น  ยิ่งเรารู้ซึ้งถึงความปวดร้าวที่เราทำให้พระเยซูได้รับบนไม้กางเขน  ก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกอยากทำบาปน้อยลง เราได้รับเสรีภาพ เพื่อให้มีความปรารถนาที่จะเชื่อฟังความจริง (ข้อ 7) และเพื่อทำให้ธรรมบัญญัติสำเร็จด้วยการรักผู้อื่น (ข้อ 13,14; ดูข้อ 26)

          แต่ในชีวิตนี้  มันหมายถึงการต่อสู้ที่ไม่มีวันจบสิ้นระหว่างธรรมชาติบาปของเรากับพระวิญญาณ (ข้อ 17)  และนั่นคือความเจ็บปวด แต่ความจริงว่าคือตราบใดที่มีการต่อสู้ ก็แสดงว่าเรายังมีชีวิตอยู่ และเราไม่ได้สู้รบตามลำพัง เปาโลได้เอ่ยถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างน้อยเจ็ดครั้ง  พระองค์ทรงนำเรา (ข้อ 18)  พระองค์ทรงเป็นผู้เริ่มต้น  และเราดำเนินไปกับพระองค์ (ข้อ 25) เราเข้าร่วมกับพระองค์ในการเป็นหุ้นส่วนของพระองค์ในวันนี้   

          เสรีภาพของข่าวประเสริฐเปลี่ยนแปลงเราจากข้างในและอย่างสิ้นเชิงเพื่อให้เรามีความกระตือรือร้นที่จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้ามากยิ่งขึ้น  ดังนั้น  ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์  เราไม่เพียงแต่มีความปรารถนาที่จะแก้ไขความประพฤติภายนอกของเราเท่านั้น  แต่ยังต้องการ จัดการกับรากเหง้าความปรารถนาภายในจิตใจของเราด้วย (ข้อ19–21)  เพื่อให้เราปรารถนาที่จะเป็นเหมือนพระคริสต์มากยิ่งขึ้น (ข้อ 22,23).

 

ตอบสนอง:

การถูกตรึงบนไม้กางเขนของพระเยซูเพียงครั้งเดียวเพื่อมนุษย์ทั้งปวง (2:20) ได้นำเรามาสู่การตรึงเนื้อหนังของเราไว้ที่กางเขน ต่อไปด้วย (ข้อ 24) ขอบคุณพระเจ้าที่การถูกตรึงของพระองค์ทำให้เราหลุดพ้นจากการถูกกล่าวโทษ  เพื่อให้เราสามารถตรึง เนื้อหนังของตัวเอง แม้หลังจากที่เราเคยล้มเหลวก็ตาม
พลังประจำวัน#181-พฤศจิกายน

พลังประจำวัน-30 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-29 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-28 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-27 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-26 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-25 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-24 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-23 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-22 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-21 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-20 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-19 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-18 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-17 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-16 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-15 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-14 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-13 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-12 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-11 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-10 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-9 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-8 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-7 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-6 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-5 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-3 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-2 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-1 พฤศจิกายน 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.