ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-2 พฤศจิกายน 2019

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2019

ต่อสู้เพื่อความเป็นไท 

 

เตรียมจิตใจ:

อะไรในชีวิตของคุณขณะนี้หรือในอนาคต ที่ควรคู่กับการต่อสู้ให้ได้มา?

 

อ่าน : กาลาเทีย 5:1–15

เพื่อเสรีภาพนั้นเองพระคริสต์จึงได้ทรงให้เราเป็นไท เพราะฉะนั้น จงตั้งมั่น และอย่าเข้าเทียมแอกของการเป็นทาสอีกเลย”  กาลาเทีย 5:1

 

สำรวจและใคร่ครวญ

กางเขนปลดปล่อยให้เราเป็นไท  ปลดปล่อยเราจากความผิดบาป  ปลดปล่อยเราจากความรู้สึกผิด  ปลดปล่อยเราจากภาระอันหนักอึ้งที่เราต้องทำเพื่อให้ได้รับความรักจากพระเจ้า  แต่ท่านต้องต่อสู้เพื่อรักษาความเป็นไทเอาไว้  ท่านต้องยืนหยัดอย่างมั่นคง (ข้อ 1)  ซึ่งหมายถึงต้องมีความกระตือรือร้นและใช้ความพยายาม  เพราะว่าจะมีเสียงมากมายที่พยายามยับยั้งท่านไม่ให้เชื่อฟังความจริง (ข้อ 7) มีเชื้อที่คอยจะทำลายท่าน (ข้อ 9) หรือรบกวน (ข้อ 10) และทำให้ท่านรู้สึกยุ่งยาก (ข้อ12)

          ดังนั้น เปาโลจึงย้ำประเด็นหลักของท่านอีกครั้งด้วยภาษาที่แรงขึ้น (ข้อ 2–4,12)  ทำไมหรือก็เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะความรักที่ท่านมีต่อชาวกาลาเทียอย่างมาก และหากมีเรื่องอะไรที่จำเป็นสำหรับความรอดมากไปกว่าการที่พระคริสต์ถูกตรึงบนไม้กางเขน (ดูกิจการ 15:1,5) เราก็สูญเสียพระคุณของพระเจ้าไปแล้ว  (ข้อ 2–4)  และถ้าข่าวประเสริฐ หมายถึงพระเยซู บวก การงานอื่นๆ อีก  เราก็กำลังใช้ความ พยายามของตนเอง  และกลับไปสู่การเป็นทาสที่น่าอเนจอนาถ โดยปราศจากความหวัง และไม่มีหลักประกันอะไรเลย

          แทนที่จะประพฤติเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากพระเจ้า เราจึงรอคอยความชอบธรรมที่เราหวังว่าจะได้รับ (ข้อ 5)  คำว่าหวังใจในภาษาอังกฤษอาจมีความหมาย เหมือนความหวังที่เลื่อนลอย  เช่น ฉันหวังว่าพรุ่งนี้ ฝนจะไม่ตก  แต่คำว่าหวังใจในภาษากรีก มีความหมายถึง บางสิ่งในอนาคตที่แน่นอน  ข่าวประเสริฐเป็นเสมือนเหล็กที่แข็งแกร่ง เป็นหลักประกันที่แน่นอนว่า วันหนึ่ง เราจะยืนอยู่เบื้องหน้าพระสิริของพระเจ้าโดยปราศจากตำหนิและมีความร่าเริงยินดี (ยูดา 24)  และถ้ามันเป็นสิ่งที่แน่นอนในวันนั้น  มันก็เป็นสิ่งที่แน่นอนในวันนี้ด้วย  เมื่อเรารอคอยด้วยความใจจดใจจ่อ  ก็หมายความว่า เราสามารถมีความร่าเริงยินดีได้ ตั้งแต่ในวันนี้ จงยินดีในตัวของคุณเองในสายพระเนตรของพระเจ้า  เพราะคุณรู้ว่า ไม่ว่าคุณจะทำ หรือไม่ทำอะไรก็ตาม มันก็ไม่สามารถทำให้คุณขาดจากความรักของพระเจ้าในขณะนี้ได้ หรือจากความชื่นชมยินดีกับพระเจ้าในอนาคตเสมอไปได้

ตอบสนอง:
 
ใคร่ครวญถึงชีวิตในอนาคตอันแน่นอนของคุณกับพระเยซู  มันช่วยเติมพลังความรักของคุณในพระเยซูในตอนนี้บ้างหรือไม่ และช่วยให้คุณมีชีวิตเพื่อพระองค์ ในการรักและรับใช้ผู้อื่นอย่างไร   
พลังประจำวัน#181-พฤศจิกายน

พลังประจำวัน-30 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-29 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-28 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-27 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-26 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-25 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-24 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-23 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-22 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-21 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-20 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-19 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-18 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-17 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-16 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-15 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-14 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-13 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-12 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-11 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-10 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-9 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-8 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-7 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-6 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-5 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-4 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-3 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-1 พฤศจิกายน 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.