ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-1 พฤศจิกายน 2019

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2019

เรื่องเล่าของบุตรสองคน

 

เตรียมจิตใจ:

ถ้ามีเวลา  ลองคิดถึงเรื่องราวของอิสอัค และ อิชมาเอล (ปฐมกาล 15:16; 16:1–4; 21:1–10).

 

อ่าน : กาลาเทีย 4:21–31

พี่น้องทั้งหลาย เราเป็นบุตรแห่งพระสัญญาเช่นเดียวกับอิสอัคกาลาเทีย 4:28

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ครูสอนเทียมเท็จรู้สึกภาคภูมิใจในการรักษาบทบัญญัติของโมเสส  ดังนั้น เปาโลจึงย้อนกลับไปพูดถึงอับราฮัม (3:16,17) พวกเขารู้สึกภูมิใจที่มีอับราฮัมเป็นบิดา เปาโลจึงกล่าวว่า สิ่งที่สำคัญมิใช่การมีอับราฮัมเป็นบิดาฝ่ายเนื้อหนัง แต่คือการเป็นบิดาฝ่ายวิญญาณ (3:9,29)  แล้วท่านก็บอกว่า ความสำคัญมิใช่เรื่องที่ใครเป็นบิดาของท่าน แต่คือใครเป็นมารดาของท่านต่างหาก!

          อับราฮัมมีบุตรสองคนผ่านทางภรรยาสองคน  อิสอัคเป็นบุตรที่เกิดตามพระสัญญา (ข้อ 23)  ซึ่งเป็นการตั้งครรภ์ที่เหนือธรรมชาติ โดยฤทธิ์เดชอันน่าอัศจรรย์ของพระวิญญาณ (ข้อ 29) เพราะว่าอับราฮัมและนางซาราห์ก็ชราแล้ว  มันจึงดูเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้ นอกจากต้องอาศัยความเชื่อ

          ส่วนอิชมาเอลเป็นบุตรที่เกิดตามเนื้อหนัง อับราฮัมพยายามแก้ไขปัญหาของตนเองโดยการมีบุตรกับหญิงทาสที่มีอายุน้อยกว่า คือ นางฮาการ์  เป็นการตั้งครรภ์โดยธรรมชาติ  บุตรที่เกิดจากหญิงทาสก็เกิดตามปกติ (ข้อ 23,29) เป็นเรื่องทึ่ดูเป็นไปได้ โดยใช้ความพยายามของท่านเอง

          นั่นคือประวัติศาสตร์  ซึ่งทำให้เกิดครอบครัวฝ่ายวิญญาณสองฝ่าย สืบเชื้อสายมาจากบุตรทั้งสองคนนี้  คนที่ได้รับความรอดโดย ทางการประพฤติก็เป็นเหมือนลูกหลานของอิชมาเอลซึ่งเกิดมาเป็นทาส (ข้อ 24,25)  ส่วนคนที่ได้รับความรอดโดยทาง ความเชื่อ ก็เป็นเหมือนลูกหลานของอิสอัคซึ่งเกิดมาเป็นไท (ข้อ26) และเกิดผลมาก(ข้อ 27)  สิ่งที่สำคัญยิ่งยวดคือ มีบุตรเพียงคนเดียวเท่านั้น ที่จะเป็นผู้ได้รับมรดก (ข้อ 30) ตามความหมายแล้ว  คุณไม่สามารถที่จะได้รับมรดกโดยทางการประพฤติ  แต่คุณจะต้องเกิดในครอบครัวที่ถูกต้องเท่านั้น มรดกจึงจะตกเป็นของคุณ 

 

ตอบสนอง:

ขอบคุณพระเจ้าที่โดยทางไม้กางเขน พระเจ้าพระบิดาทรงรับเราเป็นบุตรในพระเยซูคริสต์  และทุกสิ่งที่เป็นของพระองค์ ก็เป็นของเราด้วย
พลังประจำวัน#181-พฤศจิกายน

พลังประจำวัน-30 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-29 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-28 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-27 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-26 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-25 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-24 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-23 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-22 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-21 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-20 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-19 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-18 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-17 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-16 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-15 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-14 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-13 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-12 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-11 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-10 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-9 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-8 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-7 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-6 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-5 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-4 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-3 พฤศจิกายน 2019
พลังประจำวัน-2 พฤศจิกายน 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.