ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-30 ตุลาคม 2019

พลังประจำวันวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2019

บุตรและทายาท

 

เตรียมจิตใจ

คุณกำลังตั้งตารออะไรอยู่ในวันนี้?

 

อ่าน : กาลาเทีย 3:23 – 4:7

แต่เมื่อครบกำหนดแล้ว พระเจ้าก็ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาประสูติจากสตรีเพศและทรงถือกำเนิดใต้ธรรมบัญญัติ เพื่อจะทรงไถ่คนเหล่านั้นที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ เพื่อให้เราได้รับฐานะเป็นบุตรกาลาเทีย 4:4-5

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

พระธรรมบัญญัติของพระเจ้านั้นดีพร้อม  สะท้อนพระลักษณะของพระเจ้าผู้ทรงประเสริฐและเต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก และน่าปรารถนา (สดุดี 19:7–11) เป็นหนทางที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิต และเมื่อเราล้มลง จะช่วยเราให้วิ่งไปหาพระคุณของพระเจ้าตามพระสัญญา

          ปัญหาของเราไม่ใช่อยู่ที่ธรรมบัญญัติแต่เป็นการใช้ธรรมบัญญัติผิด ฉันทำทุกอย่างเพื่อให้พระเจ้ารักฉัน ฉันเชื่อฟังแล้วพระเจ้าต้องอวยพรฉัน ฉันสร้างกฏหรือระบบเพื่อให้ตัวเองชอบธรรม ฉันทำสิ่งที่พิสูจน์ว่าตนเองชอบธรรม เช่นนั้น ธรรมบัญญัติจะกลายเป็นสิ่งจองจำและควบคุมเรา (ข้อ 23-25)

          นั่นคือรากฐานของทุกศาสนา แต่ไม่ใช่ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ และเมื่อเวลาที่เหมาะสม พระเจ้าทรงส่งพระบุตรที่ได้สัญญาไว้ ซึ่งเป็นมนุษย์และสามารถเป็นตัวแทนของเรา ผู้รักษาธรรมบัญญัติ ดังนั้นจึงเป็นตัวแทนที่สมบูรณ์ของเรา และพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า ทรงสามารถที่จะนำเราไปถึง พระเจ้าพระบิดา และทำให้มีฐานะเป็นบุตรของพระองค์ (ข้อ 4,5)

          ดังนั้นโดยพระคุณของพระเจ้า เราทั้งหลายจึงเป็นบุตรที่เป็นทายาทผู้รับมรดก  ไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นอีกต่อไป (ข้อ 26–29)  เราทั้งหลายได้รับฐานะเป็นบุตรอย่างเท่าเทียมกันในพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ (ข้อ 5–7)  เราได้รับการผนึกอยู่ในพระองค์เพื่อจะร่วมรับมรดกทั้งหมดที่พระองค์ได้รับ  เราสามารถร่วมชื่นชมในความรัก ความสนิทสนมกับพระเจ้าพระบิดา เช่นเดียวกับพระองค์  และพระวิญญาณของพระเจ้าทรงให้เรามีความรู้สึกเช่นนั้นจนถึงทุกวันนี้ (ข้อ 6)

 

ตอบสนอง:

เรื่องนี้ทำให้คุณรู้สึกอย่างไรเมื่อรู้ว่า คุณไม่ได้เป็นทาสอีกต่อไป แต่ได้รับฐานะเป็นบุตร หัวใจของคุณรู้สึกชื่นชมยินดีและต้องการเข้ามาใกล้ชิดพระเยซูมากขึ้น แทนการหวังพึ่งในตนเองหรือไม่?
พลังประจำวัน#181-ตุลาคม

พลังประจำวัน-31 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-29 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-28 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-27 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-26 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-25 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-24 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-23 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-22 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-21 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-20 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-19 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-18 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-17 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-16 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-15 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-14 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-13 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-12 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-11 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-10 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-9 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-8 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-7 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-6 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-5 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-4 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-3 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-2 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-1 ตุลาคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.