ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-29 ตุลาคม 2019

พลังประจำวันวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2019

พันธสัญญาที่ไม่มีวันทำลายได้

 

เตรียมจิตใจ:

ทำไมการพึ่งพาการกระทำของเราเพื่อให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าจึงเป็นเรื่องที่น่าขบขัน

 

อ่าน : กาลาเทีย 3:15–22

ถ้าเช่นนั้นธรรมบัญญัติขัดแย้งกับพระสัญญาของพระเจ้าหรือ? ไม่เป็นเช่นนั้นแน่นอน เพราะว่าถ้าธรรมบัญญัติที่ถูกตั้งไว้นั้นสามารถให้ชีวิต ความชอบธรรมก็จะมีได้โดยธรรมบัญญัตินั้นจริงกาลาเทีย 3:21

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ครูสอนเทียมเท็จบอกว่า เชื่อพระเยซูเท่านั้นไม่พอ ท่านต้องทำสิ่งที่โมเสสสั่งให้ทำด้วย

          แต่อาจารย์เปาโลทำให้พวกเขาประหลาดใจโดยกลับไปพูดถึงอับราฮัม  พระเจ้าทรงประทานพระสัญญาแก่อับราฮัมเป็นเวลาถึง 430 ปี ก่อนประทานธรรมบัญญัติให้แก่โมเสส (ข้อ 17) พระสัญญาของพระองค์เป็นพันธสัญญา-ข้อตกลงแห่งความรัก (ข้อ 15)  พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะทรงอวยพระพรแก่บรรดาบุตรที่แท้จริงของอับราฮัม  และพระสัญญานั้นเป็นจริงเมื่ออับราฮัมมีบุตรชายคือ อิสอัค แต่ในที่สุดคือโดยทางพระเยซู   คริสต์ พระบุตรของพระองค์ (ข้อ 16) มีวิธีอื่นอีกหรือที่ความรอดจะมาถึงมนุษย์ทุกคนได้?

          แล้วธรรมบัญญัติมีความสำคัญอย่างไร (ข้อ 19)? ธรรมบัญญัติแสดงให้เราเห็นว่าความบาปมีหน้าตาเป็นอย่างไร  โดยทางธรรมบัญญัติทำให้เรารู้สึกถึงความบาปของตนเอง (โรม 3:20)  ธรรมบัญญัติแสดงให้เราเห็นว่า ไม่มีใครสามารถประพฤติตาม ทุกข้อได้ (ข้อ 10,11) และนำเรามาถึงจุดจบของการพึ่งพาตัวเอง ทำให้เราต้องร้องหาความช่วยเหลือ

          ถ้าเช่นนั้น ธรรมบัญญัติขัดแย้งกับพระสัญญาของพระเจ้าหรือ (ข้อ 21)? เปล่าเลย  เพราะธรรมบัญญัติมาทีหลัง  แต่มันไม่สามารถมาแทนที่พระสัญญาของพระเจ้าได้  แทนที่จะขัดแย้งกัน ธรรมบัญญัติกลับทำให้พระสัญญาดูสวยงามยิ่งขึ้น น่าปรารถนายิ่งขึ้น  ยิ่งธรรมบัญญัติทำให้เราเห็นถึงความน่าเกลียดและคำสาปแช่งของความบาปที่เราสมควรได้รับ และเราหมดหนทางช่วยตัวเองมากเท่าไหร่ มันก็ยิ่งทำให้เราร้องหาพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น ธรรมบัญญัติทำให้เราต้องเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงทุกวัน และเร่งให้เราวิ่งไปสู่พระคุณของพระเจ้าตามพระสัญญาให้เร็วยิ่งขึ้น

ตอบสนอง:

เมื่อรู้เช่นนี้แล้ว  การยอมสารภาพผิดจึงเป็นหนทางไปสู่ความชื่นชมยินดี  อย่าเพียงแต่สัญญาว่าคราวหน้าคุณจะพยายามให้มากขึ้น หรือทำให้ดีขึ้น แต่ขณะที่คุณสารภาพต่อพระเจ้า จงวางใจในพระคุณของพระองค์ในพระเยซูคริสต์ ด้วยการสรรเสริญและการขอบพระคุณ
พลังประจำวัน#181-ตุลาคม

พลังประจำวัน-31 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-30 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-28 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-27 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-26 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-25 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-24 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-23 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-22 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-21 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-20 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-19 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-18 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-17 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-16 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-15 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-14 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-13 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-12 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-11 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-10 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-9 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-8 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-7 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-6 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-5 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-4 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-3 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-2 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-1 ตุลาคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.