ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-28 ตุลาคม 2019

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2019

ถูกสะกดให้หลงผิดไป

 

เตรียมจิตใจ:

ทำไมการหลงประเด็นในเรื่องข่าวประเสริฐจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ?

 

อ่าน : กาลาเทีย 3:1–14

เป็นที่แน่ชัดว่า ไม่มีใครถูกชำระให้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าด้วยธรรมบัญญัติได้เลย เพราะว่าคนชอบธรรมจะมีชีวิตอยู่โดยความเชื่อ”” กาลาเทีย 3:11

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

หลังจากได้เผชิญกับเปโตรแล้ว ตอนนี้ เปาโลกำลังต่อว่าชาวกาลาเทียอยู่ พวกท่านช่างเป็นคนโง่เขลา ใครสะกดดวงจิตของพวกท่านให้เห็นผิดไปได้ (ข้อ 1)  พวกท่านเริ่มต้นมาดีแล้ว  ภาพการถูกตรึงของพระเยซูคริสต์ได้ปรากฎอยู่ต่อหน้าท่านแล้ว  และท่านได้ต้อนรับพระองค์เมื่อท่านได้ยินข่าวประเสริฐเรื่องไม้กางเขน  แล้วบัดนี้ ท่านละสายตาไปจากพระองค์ได้อย่างไร? ท่านพยายามเพิ่มเติมเรื่องอื่นๆ เข้าไปในไม้กางเขนได้อย่างไร?

          ท่านเริ่มต้นมาแบบไหน ท่านก็จะเดินต่อไปแบบนั้น ท่านไม่สามารถเริ่มต้นด้วยข่าวประเสริฐ แล้วลงท้ายด้วยความพยายามของเนื้อหนัง (ข้อ 3)  ข่าวประเสริฐมิใช่เรื่องที่ว่าพระเจ้าทรงลบกระดานจนสะอาด  แล้วขึ้นอยู่กับท่านว่า จะรักษาไว้อย่างนั้น  หรือจะเพิ่มเติมอะไรเข้าไปนอกเหนือจากพระเยซูอีก 

          จงมองดูที่อับราฮัม (ข้อ 6–9)  ท่านเชื่อว่าเมื่อพระเจ้าตรัสว่าท่านจะทำอะไร ท่าน ก็จะทำได้อย่างนั้น  อับราฮัมเชื่อในพระเจ้า ไม่ใช่ในความพยายามของท่านเอง  พระเจ้าจึงทรงถือว่าท่านเป็นคนชอบธรรม” (ข้อ 6) – เป็นผู้ซึ่งอยู่ในความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าโดยไม่มีบาปติดอยู่

          เมื่อมองดูที่ธรรมบัญญัติ (ข้อ 10–15)  ธรรมบัญญัติบอกว่า ผู้ที่จะรอดด้วยการประพฤติของตนเองได้นั้น ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีที่ติเลย ทำดีเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ก็ยังไม่ดีพอ (ข้อ 10)  แม้ท่านจะพยายามทำสักเท่าไร ท่านก็ไม่สามารถทำได้  แล้วท่านจะรู้สึกถึงความหนักหน่วงของคำแช่งสาปที่ท่านสมควรได้รับ 

          แต่พระเยซูคริสต์ทรงถูกสาปแช่งเพื่อเรา  พระองค์มิได้เพียงแต่ไถ่เราจากความบาปเท่านั้น  แต่พระองค์ยังทรงรับเอาความผิดบาปของเราไปด้วย (ข้อ 13) เพื่อให้เราถูกนับว่าเป็นผู้ชอบธรรม  เราจึงเป็นผู้ชอบธรรม มิใช่ด้วยความประพฤติของเราเอง  แต่เพราะพระเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นเราเป็นผู้ปราศจากบาปในพระเยซู

 

ตอบสนอง:

สรรเสริญพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์ทรงรักษาธรรมบัญญัติอย่างสมบูรณ์  เพื่อให้เราไร้ตำหนิผ่านทางไม้กางเขนนั้น
พลังประจำวัน#181-ตุลาคม

พลังประจำวัน-31 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-30 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-29 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-27 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-26 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-25 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-24 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-23 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-22 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-21 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-20 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-19 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-18 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-17 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-16 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-15 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-14 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-13 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-12 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-11 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-10 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-9 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-8 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-7 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-6 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-5 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-4 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-3 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-2 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-1 ตุลาคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.