ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-27 ตุลาคม 2019

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2019

 

สิ่งที่เราต้องการจริงๆ

 

เตรียมจิตใจ:

เรามักจะขอพระเจ้าให้ช่วยเอาปัญหาของเราออกไป แต่นั่นคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆ หรือไม่?

 

อ่าน สดดี 59

แต่ข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงพระกำลังของพระองค์ ข้าพระองค์จะโห่ร้องด้วยความยินดีเรื่องความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้า เพราะพระองค์ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์ เป็นที่ลี้ภัยในยามที่ข้าพระองค์ทุกข์ยากสดุดี 59:16

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ดาวิดอยู่ในจุดที่ยากมาก! ซาอูลส่งคนไปล้อมบ้านของดาวิดเพื่อจะฆ่าเขา (ดู 1ซามูเอล 19:8-11) สดุดีนี้จึงเป็นคำร้องทูลของดาวิดขอให้พระเจ้าทรงช่วยกู้ ให้สังเกตว่า ดาวิดไม่ได้เพียงขอให้พระเจ้าช่วยแก้ปัญหา ดาวิดยังขอพระเจ้าให้เป็นป้อมปราการของพระองค์ (ดูข้อ 1,9,16,17)  ป้อมปราการคือที่ที่สูงและปลอดภัยที่จะซ่อนตัวจากพายุ เช่นเดียวกับดาวิด เราไม่เพียงแต่ต้องการการแก้ปัญหา เราต้องการพระเจ้า และเรามีพระเจ้าเช่นไร

 

ในสิบข้อแรก ดาวิดบรรยายถึงสถานการณ์ที่ลำบากของเขา และแล้วมองไปยังพระเจ้า เขาทำอย่างนั้นถึงสองครั้ง กลับสู่ความต้องการพระเจ้าของเขา พระเจ้าซึ่งแข็งแกร่งที่เขาสามารถหัวเราะศัตรูของเขาได้ และเป็นป้อมปราการสำหรับผู้ที่วางใจในพระองค์ แล้วดาวิดก็ร้องทูลพระเจ้าให้แสดงพลังต่อสู้ศัตรูเหล่านั้น (ข้อ 11-13) ความปรารถนาของพระองค์ไม่ใช่เพื่อให้ประชาชนรู้ว่าดาวิดเป็นใคร แต่เพื่อให้รู้ว่าพระเจ้าคือผู้นั้นซึ่งปกครองอยู่

 

สดุดีบทนี้สรุปในข้อ 14 ถึง 17 ด้วยคำบรรยายอีกแบบหนึ่งว่า ศัตรูของเขากลับมาเหมือนสุนัขในตอนเย็นโหยหาอาหาร แต่ดาวิดจะร้องเพลงถึงกำลังของพระเจ้า และจะร้องเพลงถึงความรักของพระองค์ในตอนเช้า พระเจ้าทรงพลานุภาพ ทรงรักและทรงเป็นป้อมปราการของเรา  และเราก็สามารถร้องเพลงเมื่อเผชิญความทุกข์ยากได้เช่นกัน

 

ตอบสนอง:

อธิษฐานเพื่อว่าพระเจ้าจะกวนให้เกิดเพลงหนึ่งในใจคุณที่จะร้องเมื่อเผชิญกับความทุกข์ยากใดๆ ในวันนี้
พลังประจำวัน#181-ตุลาคม

พลังประจำวัน-31 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-30 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-29 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-28 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-26 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-25 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-24 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-23 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-22 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-21 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-20 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-19 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-18 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-17 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-16 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-15 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-14 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-13 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-12 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-11 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-10 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-9 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-8 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-7 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-6 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-5 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-4 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-3 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-2 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-1 ตุลาคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.