ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-26 ตุลาคม 2019

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2019

ทุกชีวิตมีเรื่องราว

 

เตรียมจิตใจ:

สิ่งที่เปโตรทำ มีความสำคัญอย่างไร?

 

อ่าน : กาลาเทีย 2:11–21

ข้าพเจ้าไม่ได้ทำให้พระคุณของพระเจ้าเป็นโมฆะ เพราะว่าถ้าความชอบธรรมเกิดจากธรรมบัญญัติแล้ว พระคริสต์ก็สิ้นพระชนม์โดยเปล่าประโยชน์กาลาเทีย 2:21

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ครั้งสุดท้ายที่เปโตรและเปาโลพบกัน  พวกเขาได้จับมือกัน แต่ตอนนี้ เปาโลกำลังต่อว่าเปโตรอย่างเปิดเผย

          เปโตรมิได้เปลี่ยนใจเกี่ยวกับเรื่องข่าวประเสริฐ  แต่ท่านได้แสดงออกโดยปลีกตัวออกจากกลุ่มคริสเตียนชาวต่างชาติ ซึ่งแสดงนัยว่าพวกเขาเป็นคริสเตียนชั้นสอง

เพราะสิ่งที่พวกเขาได้ทำหรือไม่ได้ทำอะไรบางอย่าง (เช่นการเข้าสุหนัต)

          ไม่ใช่เลย เปาโลกล่าว, เพราะทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันหมด และเปโตรก็ทราบข้อนี้ดี (ข้อ 16) เราทุกคนได้รับการยอมรับจากพระเจ้าก็เพราะงานของพระเยซูคริสต์แต่เพียงผู้เดียว  กางเขนไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราได้ทำ หรือเราสามารถทำด้วยตัวเองได้ เมื่อเรายืนขึ้นถูกกล่าวโทษในศาลนั้น พระเยซูคริสต์ได้ทรงแบกรับเอาความผิดบาปของเราไว้บนไม้กางเขน  และพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้พิพากษาได้ทรงประกาศว่าเราไม่มีความผิด (ชอบธรรม)

          ดังนั้น  ข่าวประเสริฐจึงเป็นเรื่องสำหรับมนุษย์ทุกคน  ไม่มีคำว่าคริสเตียนชั้นสอง  จะมีได้อย่างไร ในเมื่อความรอดเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูทั้งหมด  พระองค์ทรงป็นผู้กระทำทุกสิ่ง  พวกเราไม่ได้ทำอะไรเลย

          ไม่มีใครสามารถที่จะทำอะไรเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของพระเจ้าได้มากขึ้นอีก  เพราะข่าวประเสริฐได้ปลดปล่อยเราให้มีชีวิตใหม่แล้ว เราไม่มีภาระที่จะต้องพยายามทำตัวเองให้ดีแค่ไหนอีก  .

          ข่าวประเสริฐเป็นเรื่องส่วนบุคคลของแต่ละคน  ลองนับดูว่า มีกี่ครั้งที่เปาโล กล่าวถึงการอยู่ในพระคริสต์  พระคุณของพระเจ้า เป็นเรื่องของบุคคล ไม่ใช่สิ่งของ  และคุณเป็นของพระองค์  คุณไม่สามารถติดสนิทกับพระคริสต์ที่กางเขนเพียงครึ่งตัว  คุณเป็นของพระองค์ทั้งหมด และพระองค์ก็เป็นของคุณทั้งหมดด้วย 

 

ตอบสนอง:

แม้แต่อัครทูตก็ยังหลงลืมและทำเรื่องให้ยุ่งเหยิง  แต่ข่าวประเสริฐเป็นเรื่องที่เราต้องรับเอาไว้ทั้งหมด หรือไม่รับเลย (ข้อ 21)  สารภาพในความหลงลืมของคุณ  และชื่นชมยินดีในพระคุณของพระเจ้า  อธิษฐานขอพระคุณของพระเจ้าเมื่อคุณเดินไปกับข่าวประเสริฐ

 
พลังประจำวัน#181-ตุลาคม

พลังประจำวัน-31 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-30 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-29 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-28 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-27 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-25 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-24 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-23 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-22 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-21 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-20 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-19 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-18 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-17 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-16 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-15 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-14 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-13 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-12 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-11 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-10 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-9 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-8 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-7 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-6 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-5 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-4 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-3 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-2 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-1 ตุลาคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.