ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-25 ตุลาคม 2019

 

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2019

ทิตัสเป็นกรณีทดสอบ

 

เตรียมจิตใจ:

คุณใช้อะไรเป็นตัวตัดสินว่า สงครามไหนที่คู่ควรกับการต่อสู้ของคุณ?

 

อ่าน : กาลาเทีย 2:1–10

และจากคนสำคัญบางคนที่ยังอยู่ (เขาจะเคยเป็นอะไรมาก่อน ก็ไม่สำคัญอะไรสำหรับข้าพเจ้าเลย พระเจ้าไม่ทรงเห็นแก่หน้าใคร) คนสำคัญเหล่านั้นไม่ได้เพิ่มเติมสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้แก่ข้าพเจ้าเลยกาลาเทีย 2:6

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

เป็นเรื่องที่น่ากระอักกระอ่วนใจอย่างมากสำหรับทิตัส วันที่เขาถูกอาจารย์เปาโลพาขึ้นไปยังสำนักงานใหญ่ของคริสตจักรชาวยิวในกรุงเยรูซาเล็ม ในฐานะคริสเตียนชาวต่างชาติ (กรีกเพื่อตอบคำถามว่า  เขาจำเป็นต้องเข้าสุหนัตหรือไม่?

          นี่ไม่ใช่คำถามที่เล็กน้อยสำหรับอาจารย์เปาโล (หรือทิตัสด้วย) เพราะมันมีเดิมพันคือ เสรีภาพของข่าวประเสริฐด้วย (ข้อ 4)

          อาจารย์เปาโลมีความกังวลว่า สิ่งที่ท่านได้ทำมาทั้งหมดแล้วนั้นอาจกลายเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ (ข้อ2ท่านมิได้มีความสงสัยในเรื่องข่าวประเสริฐ เพราะท่านได้อธิบายในบทที่ 1 แล้วว่า นี่เป็นข่าวประเสริฐของพระเจ้า  มิใช่ข่าวประเสริฐของท่านเอง และ การเปลี่ยนแปลงข่าวประเสริฐนี้จะนำมาถึงซึ่งคำแช่งสาป  แต่นี่เปรียบเสมือนการวิ่งผลัดส่งไม้  แม้ว่าผู้วิ่งคนแรกวิ่งมาดี แต่ถ้าผู้วิ่งคนอื่นในทีมส่งไม้ไม่ถูก  ทุกอย่างก็ไร้ประโยชน์

          ดังนั้น ทิตัสจึงเป็นกรณีทดสอบสำหรับคนสำคัญบางคนในกรุงเยรูซาเล็ม (มิใช่สำหรับอาจารย์เปาโล) (ข้อ 6)  ว่าเขาเหล่านั้นจะจริงใจต่อข่าวประเสริฐแห่งพระคุณหรือไม่? และเขาเหล่านั้นจะเห็นด้วยไหมว่า พระเยซูคริสต์ได้ทรงทำให้พันธสัญญาเดิมนั้นสมบูรณ์ในทุกส่วนแล้ว นั่นจึงไม่มีคริสเตียนที่เหนือกว่าหรือด้อยกว่ากันเพราะเราทุกคนต่างได้รับความรอดอย่างเท่าเทียมกัน โดยทางกางเขนของพระคริสต์อันเดียวกัน  และถ้าความรอดต้องผ่านการกระทำอะไรเพิ่มเติมอีก เราก็กำลังกลับไปสู่การเป็นทาส เหมือนเดิม?

          ใช่แล้ว พวกเขามีความเห็นเช่นเดียวกับอาจารย์เปาโลในพระกิตติคุณอันเดียวกัน  พวกเขาไม่ได้เพิ่มเติมสิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้าไปในข่าวประเสริฐอีก (ข้อ 6) ไม่มีพระเยซู บวก อื่นๆ อีก ...  พวกเขาได้จับมือเป็นเพื่อนร่วมงานกับอาจารย์เปาโล (ข้อ 9) รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน

 

ตอบสนอง:

เปโตรและเปาโลมีข่าวประเสริฐอันเดียวกัน  แต่ที่ต่างกันคือยุทธศาสตร์และการทรงเรียก (ข้อ 7,8)  ข่าวประเสริฐช่วยคุณให้เป็นคนใจกว้างต่อคริสเตียนคนอื่นอย่างไร?
พลังประจำวัน#181-ตุลาคม

พลังประจำวัน-31 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-30 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-29 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-28 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-27 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-26 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-24 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-23 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-22 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-21 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-20 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-19 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-18 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-17 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-16 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-15 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-14 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-13 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-12 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-11 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-10 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-9 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-8 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-7 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-6 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-5 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-4 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-3 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-2 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-1 ตุลาคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.