ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-24 ตุลาคม 2019

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2019

อาจารย์เปาโลถูกดูหมิ่น

 

เตรียมจิตใจ:

การกล่าวโจมตีอาจารย์เปาโล เป็นการโจมตีพระเยซูคริสต์ด้วยอย่างไร? อ่าน

พระธรรมวันนี้แล้วลองตรึกตรองดู 

 

อ่าน : กาลาเทีย 1:11–24

พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าอยากให้ท่านทราบว่า ข่าวประเสริฐที่ประกาศโดยข้าพเจ้านั้นไม่ใช่ของมนุษย์ เพราะว่าข้าพเจ้าไม่ได้รับข่าวประเสริฐนั้นจากมนุษย์ ไม่มีใครสอนข้าพเจ้า แต่พระเยซูคริสต์ทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้ากาลาเทีย 1:11-12

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

อาจารย์เปาโลปกป้องข่าวประเสริฐที่ท่านประกาศ เพราะนั่นเป็นข่าวประเสริฐของพระเจ้า (ข้อ 11,12) ท่านมีความรู้สึกรุนแรงในเรื่องนี้เพราะข่าวประเสริฐที่ท่านประกาศไม่ใช่ของมนุษย์   เมื่อครูสอนเทียมเท็จพูดโจมตีอาจารย์เปาโลและคำสอนของท่าน จึงเท่ากับเป็นการโจมตีพระเยซูคริสต์และพระกิตติคุณของพระองค์ด้วย

          พระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้แต่งตั้งอาจารย์เปาโลด้วยพระองค์เอง ให้เป็นผู้สื่อสารข่าวประเสริฐอันแท้จริงโดยการเป็นอัครทูต (ข้อ1)  ดังที่อาจารย์เปาโลได้เล่าว่า ก่อนที่ท่านจะได้พบกับพระเยซู (ข้อ 13,14) ท่านเป็นคนหัวรุนแรงและฉาวโฉ่ในเรื่องการข่มเหง และทารุณคริสตจักร  จึงเป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะแต่งเรื่องข่าวประเสริฐขึ้นมาเอง  แต่เมื่อท่านได้มาพบกับพระเยซูหน้าต่อหน้า (ข้อ15,16; ดูกิจการ 9:3–19) ท่านจึงได้รู้ว่าพระองค์ทรงมีแผนการตั้งแต่ในครรภ์มารดา ให้ท่านเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์  หลังจากได้พบพระเยซู (ข้อ16–24)  ท่านได้ทำงานมากมายเป็นเวลา 14 ปี  โดยมีเวลาขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม เพียงแค่สิบห้าวันเท่านั้น (ข้อ18–20)  ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับการเรียนรู้ศาสนศาสตร์ได้เลย 

          ข่าวประเสริฐจึงเป็นเรื่องสำหรับคนอย่างเปาโล ซึ่งเคยเป็นผู้ที่ก่อเรื่องร้ายแรงมากมาย (ข้อ13; ดูกิจการ 26:10)  และก็เป็นข่าวประเสริฐสำหรับท่าน ผู้ซึ่งเป็นคนที่ทำความดีและดำเนินชีวิตที่ไม่มีที่ติกว่าคนอื่นอีกหลายคนด้วย (ข้อ14; ดูฟิลิปปี 3:4–6)                    แต่ก็ไม่มีความบาปใดๆ ที่พระเยซูไม่สามารถให้อภัยได้โดยทางไม้กางเขน  และก็ไม่มีความดีใดๆ ที่เราสามารถพึ่งพาให้รอดได้ นอกจากทางไม้กางเขน  และนี่แหละ คือข่าวประเสริฐของอาจารย์เปาโล  ซึ่งเป็นพระกิตติคุณของพระเจ้า

 

ตอบสนอง:

หัวใจคุณตอบสนองอย่างไร เมื่อรู้ว่าพระบิดาทรงเลือกที่จะรักคุณ และประทานพระบุตรของพระองค์มาตายแทนคุณตั้งแต่ก่อนคุณเกิด และไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตาม?
พลังประจำวัน#181-ตุลาคม

พลังประจำวัน-31 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-30 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-29 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-28 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-27 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-26 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-25 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-23 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-22 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-21 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-20 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-19 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-18 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-17 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-16 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-15 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-14 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-13 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-12 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-11 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-10 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-9 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-8 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-7 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-6 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-5 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-4 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-3 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-2 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-1 ตุลาคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.