ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-23 ตุลาคม 2019

 พลังประจำวันวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2019


อาจารย์เปาโลขัดเคืองใจ

 

เตรียมจิตใจ:

จดหมายของอาจารย์เปาโลมักเริ่มต้นด้วยคำสรรเสริญหรือคำอธิษฐานถึงผู้อ่าน  แต่ในจดหมายกาลาเทียไม่ใช่เช่นนั้น ทำไมหรือ?

 

อ่าน : กาลาเทีย 1:1–10

แม้แต่เราเองหรือทูตจากฟ้าสวรรค์ ถ้าประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่พวกท่าน ซึ่งขัดกับข่าวประเสริฐที่เราได้ประกาศแก่พวกท่านไปแล้วนั้น ก็จะต้องถูกแช่งสาปกาลาเทีย 1:8

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

เราไม่ค่อยเคยเห็นอาจารย์เปาโลโกรธมาก เช่นนี้

          อาจารย์เปาโลเป็นผู้ก่อตั้งคริสตจักรกาลาเทีย (กิจการ 13,14)  และสอนพวกเขาถึงข่าวประเสริฐแห่งพระคุณ (ซึ่งเป็นความหมายของ พระกิตติคุณ) อาจารย์เปาโลได้สอนพวกเขาว่า เป็นน้ำพระทัยของพระบิดาที่จะให้พระบุตรทรงสละพระชนม์ของพระองค์บนไม้กางเขน  และทุกอย่างได้สำเร็จแล้วเพื่อเราทั้งหลาย  มันไม่ได้ขึ้นกับตัวเราเอง  เพราะเราไม่สมควรได้รับ หรือได้มาด้วยตัวของเราเอง  เราได้รับมาเปล่าๆ โดยไม่มีข้อแม้  เพราะนั่นคือพระคุณของพระเจ้า  (ข้อ 3–5) 

          อาจารย์เปาโลรู้สึกประหลาดใจ ที่ชาวกาลาเทียได้ด่วนละทิ้งพระกิตติคุณนี้ไป (ข้อ 6)  และรู้สึกโกรธที่มีครูสอนเทียมเท็จที่มาสอนบิดเบือนว่า ท่านเริ่มต้นเชื่อในพระเยซูก็ดีอยู่แล้ว  จงก้าวต่อไปด้วย (พระบัญญัติของ)โมเสส  ไม้กางเขนได้นำท่านเข้ามาถึงประตูแล้ว  ต่อไปก็จงประพฤติให้สมควรกับการได้เข้ามาอยู่ข้างใน  อาจารย์เปาโลรู้สึกโกรธที่คริสเตียนชาวกาลาเทียถูกหลอกได้ง่ายๆ 

          และเปาโลได้สาปแช่งถึงสองครั้งแก่ผู้ใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นครูสอนเทียมเท็จ หรือทูตสวรรค์ หรือแม้แต่ตัวอาจารย์เอง หากพยายามบิดเบือนข่าวประเสริฐนี้ (ข้อ 8,9)  เพราะเมื่อใดที่ท่านละทิ้งข่าวประเสริฐ  ท่านมิได้ละทิ้งสิ่งของหรือระบบหรือสถาบันอันหนึ่ง แต่ท่านได้ละทิ้งพระเจ้า (ข้อ 6)  นี่เป็นเรื่องของแต่ละบุคคล  และถ้าท่านหันหลังให้พระเจ้า  ท่านก็สูญเสียพระคุณและสันติสุขของพระกิตติคุณ (ข้อ 3) และไม่เป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า (ข้อ 5).

 

ตอบสนอง:

ข่าวประเสริฐเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่พระเจ้าได้ทรงผูกพันเราไว้ด้วยความรักของพระองค์ เพื่อให้เราสัมพันธ์สนิทกับพระองค์  คุณใช้ความพยายามเพื่อให้ได้รับความรักของพระเจ้าอย่างไร? ด้วยการชดใช้คืน หรือพยายามทำตัวให้มีค่า? นั่นเป็นการบั่นทอนพระคุณของพระเจ้า และโขมยเอาสันติสุขไปจากเราหรือเปล่า

 
พลังประจำวัน#181-ตุลาคม

พลังประจำวัน-31 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-30 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-29 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-28 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-27 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-26 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-25 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-24 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-22 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-21 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-20 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-19 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-18 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-17 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-16 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-15 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-14 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-13 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-12 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-11 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-10 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-9 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-8 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-7 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-6 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-5 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-4 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-3 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-2 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-1 ตุลาคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.