ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-18 ตุลาคม 2019

พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2019

ตอนนี้เลือกเอาชีวิต

 

เตรียมจิตใจ:

ถ้าพระเจ้าจะเสนอให้คุณเลือกเอา ชีวิตของคุณและพระพร หรือ ความตายและการทำลายล้าง  คุณจะเลือกอะไรลังเลบ้างไหม?

 

อ่าน เฉลยธรรมบัญญัติ 30:11-20

จงเลือกเอาข้างชีวิตเพื่อท่านและลูกหลานของท่านจะได้มีชีวิตอยู่ เพื่อที่จะรักพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ และผูกพันกับพระองค์”  เฉลยธรรมบัญญัติ 30:19-20

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

คำแนะนำของโมเสสต่อประชาชนนั้นไม่ใช่สิ่งที่ไม่สามารถเข้าใจได้ หรือไม่สามารถเข้าถึงได้  พวกเขาจึงไม่สามารถซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังข้อแก้ตัวใดๆ  ไม่มีใครต้องไปตาม ล่าหาสิ่งที่โมเสสพยายามสื่อสาร  ข้อความนั้นอยู่ที่ริมฝีปากและในใจของพวกเขา   คำถามใหญ่คือ พวกเขาจะเลือกทางไหน?

 

พวกเขาสามารถเลือกที่จะลงไปในเส้นทางแห่งชีวิตและความเจริญรุ่งเรือง หรือเส้นทางสู่ความตายและการทำลายล้าง  ไม่ว่าพวกเขาจะรักพระเจ้าและเชื่อฟังพระองค์ หรือไม่รักพระเจ้าและไม่เชื่อฟังพระองค์

 

พระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกว่าถ้าพวกเขารักพระองค์ พวกเขาก็จะประพฤติตามบัญญัติของพระองค์ (ยอห์น 14:15) เปาโลได้อ้างตอนนี้ของเฉลยธรรมบัญญัติ 30 และกล่าวว่าไม่มีใครต้องขึ้นไปบนสวรรค์เพื่อหาพระคริสต์ แต่ถ้อยคำแห่งความเชื่ออยู่ในปากและใจของเรา (ดูโรม 10: 6–9)  คำถามที่แท้จริงสำหรับเราในวันนี้ไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราจะมุ่งมั่นรักษาคำสั่งตามพันธสัญญาเดิม แต่ให้เราทำในสิ่งที่แสดงออกถึงพระเยซูแทน  เราจะยอมรับความรักของพระองค์ รักพระองค์ หันกลับมาหาและเชื่อฟังคำสั่งของพระองค์นั่นคือเส้นทางสู่ชีวิต

 

ตอบสนอง:

พระเยซูตรัสว่าเราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิตคุณได้เชื่อวางใจในพระเยซูผู้เดียวที่จะไปถึงพระบิดาหรือไม่? การเชื่อฟังที่ออกมาจากความรักที่คุณมีต่อพระองค์นั้นดีแค่ไหน? 
พลังประจำวัน#181-ตุลาคม

พลังประจำวัน-31 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-30 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-29 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-28 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-27 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-26 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-25 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-24 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-23 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-22 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-21 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-20 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-19 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-17 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-16 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-15 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-14 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-13 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-12 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-11 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-10 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-9 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-8 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-7 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-6 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-5 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-4 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-3 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-2 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-1 ตุลาคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.