ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวัน-17 ตุลาคม 2019

พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2019

 

ใจที่เปลี่ยนแปลง

 

เตรียมจิตใจ:

คุณเคยรู้จัก พรของมิตรภาพหรือการแต่งงานบนพื้นฐานของความรักที่ไม่มีเงื่อนไขหรือไม่? ไม่มีสิทธิ์พิเศษใดๆ ที่ยิ่งใหญ่กว่า และในที่สุด ก็เป็นแรงจูงใจที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะซื่อสัตย์

 

อ่าน เฉลยธรรมบัญญัติ 30:1-10

แล้วพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านจะประทานใจเชื่อฟังแก่ท่าน และแก่บุตรหลานของท่าน เพื่อท่านจะได้รักพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน เพื่อท่านทั้งหลายจะมีชีวิตอยู่ได้เฉลยธรรมบัญญัติ 30:6 

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

พระเจ้าทรงรู้ว่าอิสราเอลจะหลงผิดหันเหจากทางของพระองค์  แม้ว่าหลังจากทั้งหมดที่พระองค์ได้ทรงทำเพื่อพวกเขา ในการช่วยชีวิตพวกเขาจากอียิปต์ และจัดเตรียมทุกสิ่ง สำหรับพวกเขา  แต่พระเจ้ายังรู้ว่าพวกเขาจะไม่ซื่อสัตย์ พวกเขาจะได้ประสบกับคำสาปแช่งที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ในหนังสือเล่มนี้  และพวกเขาจะกระจัดกระจายไปทั่วโลก

และถึงกระนั้น พระเจ้าก็ยังคงคาดหวังว่า วันหนึ่งพวกเขาจะหันกลับมาหาพระองค์ และเริ่มเชื่อฟังพระองค์อีกครั้ง  มันเป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเขาที่จะไปไกลจนไม่มีทางกลับมาได้  การหันกลับมาหาพระเจ้าจะหมายถึงการอวยพรและความเจริญรุ่งเรืองที่ยิ่งใหญ่

จากข้อ 6 พระเจ้าระบุสิ่งที่ผู้คนกลุ่มนี้ต้องการในที่สุด คือใจที่เปลี่ยนแปลง  ที่นี้ ที่ศูนย์กลางของพันธสัญญาเดิม คือความคาดหวังว่า ใจที่เปลี่ยนแปลงตามพันธสัญญาใหม่เป็นสิ่งจำเป็น  หลายศตวรรษต่อมา ผู้เผยพระวจนะคนอื่นๆ เช่นเอเสเคียล ก็ได้พยากรณ์ถึงความสำคัญของใจที่เปลี่ยนแปลง  

พระเจ้าไม่เพียงแต่ให้คำสั่งแก่เราให้เชื่อฟัง  พระองค์ได้ขอให้เราใช้ชีวิตที่ซาบซึ้งในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำ  ในพันธสัญญาใหม่ที่พระเยซูทรงทำให้เป็นไปได้  เราได้รับใจใหม่ที่ยินดีที่จะเชื่อฟังพระเจ้าของเรา!

 

ตอบสนอง:

ขอบคุณพระเจ้าที่ให้ใจใหม่แก่เราที่จะปีติยินดีในพระองค์  หากเรากำลังดิ้นรนที่จะเชื่อฟัง บางทีเราอาจต้องกลับมามองให้ชัดเจนขึ้น เพื่อกระตุ้นความปีติยินดีในพระองค์ อธิษฐานเพื่อสิ่งนั้น!

 
พลังประจำวัน#181-ตุลาคม

พลังประจำวัน-31 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-30 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-29 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-28 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-27 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-26 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-25 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-24 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-23 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-22 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-21 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-20 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-19 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-18 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-16 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-15 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-14 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-13 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-12 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-11 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-10 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-9 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-8 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-7 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-6 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-5 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-4 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-3 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-2 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-1 ตุลาคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.