ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-16 ตุลาคม 2019

พลังประจำวันวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2019

 

ต่ออายุพันธสัญญา

 

เตรียมจิตใจ:

ด้วยกฎหมายและข้อตกลงในพันธสัญญาทั้งหมด  ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับพระเจ้านั้นเป็นไปอย่างเคร่งครัดตามสัญญา  ที่จริงแล้ว ความสัมพันธ์ที่พระเจ้าทรงปรารถนามีบางสิ่งที่พิเศษยิ่งกว่า ...

 

อ่าน เฉลยธรรมบัญญัติ 29:1-29

เพื่อพระองค์จะทรงแต่งตั้งท่านทั้งหลายในวันนี้ให้เป็นประชากรของพระองค์ และเพื่อพระองค์จะเป็นพระเจ้าของท่าน ดังที่พระองค์ทรงสัญญากับท่านนั้น และดังที่พระองค์ทรงปฏิญาณกับบรรพบุรุษของท่าน คือกับอับราฮัม กับอิสอัคและกับยาโคบเฉลยธรรมบัญญัติ 29:13  

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

อิสราเอลได้ยินคำเทศนาของโมเสสเพื่อเตรียมเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา  ตอนนี้ถึงเวลาของการต่ออายุพันธสัญญา - พิธีทางการที่อาจรู้สึกเหมือนคู่สมรสปฏิญาณต่อกัน   สิ่งที่ได้รับการให้สัตยาบันอย่างเป็นทางการที่โฮเรบ (ภูเขาซีนาย) ตอนนี้กำลังย้ำอีกครั้งก่อนที่พวกเขาจะเข้าไปในดินแดนแห่งพันธสัญญา  นี่ไม่ใช่พันธสัญญาใหม่ แต่มีการทบทวนและปรับปรุงใหม่

โมเสสเริ่มด้วยการทบทวนความเมตตาของพระเจ้าต่ออิสราเอลในถิ่นทุรกันดาร (ข้อ 1-8)  พวกเขาอาจไม่เข้าใจความสำคัญของมันทั้งหมด แต่พวกเขาเห็นว่าพระเจ้าทรงทำงานเพื่อพวกเขา  ตอนนี้ข้อตกลงนั้นเรียบง่าย - พวกเขาต้องเชื่อฟังกฎหมายที่พระเจ้าประทานแก่พวกเขาอย่างซื่อสัตย์ เพราะการไม่เชื่อฟังจะส่งผลให้เกิดการสาปแช่งและผลที่ตามมา (ดูข้อ 16–29)

หัวใจของพระธรรมตอนนี้สะท้อนให้เห็นถึงหัวข้อหลักที่เกิดขึ้นบ่อยๆของพระคัมภีร์  แผนอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคือการสร้างพันธสัญญาที่จะผูกมัดผู้คนให้เป็นประชาชนของพระองค์ และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของพวกเขา (ดูข้อ 13)  ในขณะที่ราย

ละเอียดของพันธสัญญานี้ดูเหมือนจะแปลกสำหรับเรา  ความคิดของการเป็นหนึ่งเดียว กับพระเจ้าในพันธสัญญาการสมรสเป็นความจริงสำหรับเราในวันนี้ (ดูเอเฟซัส 5: 31,32)

ตอบสนอง:

อะไรจูงใจให้คุณเชื่อฟังอย่างจริงใจมากขึ้น ความกลัวการลงโทษเพียงอย่างเดียวหรือการมีสิทธิ์ในการ "แต่งงาน" กับคนที่มอบชีวิตเพื่อคุณ?
พลังประจำวัน#181-ตุลาคม

พลังประจำวัน-31 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-30 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-29 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-28 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-27 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-26 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-25 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-24 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-23 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-22 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-21 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-20 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-19 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-18 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-17 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-15 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-14 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-13 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-12 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-11 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-10 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-9 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-8 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-7 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-6 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-5 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-4 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-3 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-2 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-1 ตุลาคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.