ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-14 ตุลาคม 2019

 พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2019

เฉพาะข้อมูลที่ดีที่สุด

 

เตรียมจิตใจ:

มีอันตรายใดๆ หรือไม่ ที่เราพยายามอยากรู้เกี่ยวกับอนาคต? ดูหมอดู อ่านคำทำนายดวงชะตา และติดต่อกับภูตผีวิญญาณ นั่นเป็นเพียงเรื่องสนุกหรือไม่? ไม่ได้อย่างแน่นอน! พระเจ้ามีแผนการที่ดีกว่า...

 

อ่าน เฉลยธรรมบัญญัติ 18:9-22

พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านจะโปรดให้ผู้เผยพระวจนะเช่นเดียวกับข้าพเจ้านี้เกิดขึ้นในหมู่พวกท่าน จากพี่น้องของท่าน พวกท่านจงเชื่อฟังเขาเฉลยธรรมบัญญัติ 18:15

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

มนุษย์ในทุกวัฒนธรรมมักจะสนใจข้อมูลจากเบื้องลึกคือไกลกว่าที่เราเห็นเสมอ พระเจ้าต้องการให้ชัดเจนว่า พวกเขาจะไม่หลงไปกับวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำนายโชคชะตาของชนชาติล้อมรอบพวกเขา (ข้อ 9-14)  การปฏิบัติเช่นนั้นเป็นความพยายามที่จะควบคุมพระเจ้าและอนาคต มีการใช้เวทมนตร์คาถา หมอดูทำนายโชคชะตา ติดต่อปรึกษาคนตาย พระเจ้าติดป้ายเครื่องหมายใหญ่ที่ชัดเจนสำหรับเรื่องเหล่านี้ว่าต้องห้าม

เช่นนั้น พระเจ้าต้องการให้คนของพระองค์เข้าถึงข้อมูลในขอบเขตของจิตวิญญาณหรือไม่? จริงๆ แล้ว พระองค์ต้องการ อย่างไรก็ตาม พระองค์ต้องการให้พวกเขาได้ข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ที่จะไม่พาให้พวกเขาหลงเจิ่นไป  จากข้อ 15 เราพบคำพูดถึงผู้เผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าจะส่งมา ผู้เผยพระวจนะนี้ เช่นเดียวกับโมเสส ส่งมาจากพระเจ้า และเป็นเชื้อสายยิว ซึ่งจะเผยพระวจนะของพระเจ้า พระเจ้าต้องการให้พวกเขาเชื่อฟังท่าน” (ข้อ 15,18)

เพื่อเป็นกลไกป้องกัน พระเจ้าทรงสั่งให้อิสราเอลฆ่าผู้พยากรณ์เท็จที่มาหาพวกเขา  ผู้เผยพระวจนะเท็จที่ส่งเสริมพระอื่นหรือทำนายในสิ่งที่ไม่เป็นจริง ทุกวันนี้ เราไม่ได้ถูกคาดหวังให้ฆ่าผู้เผยพระวจนะเท็จ แต่ต้องแน่ใจว่าจะไม่ฟังพวกเขา!

 

ตอบสนอง:

พิจารณาว่า มันอัศจรรย์และยอดเยี่ยมแค่ไหน ที่เราสามารถเข้าถึงพระวจนะของพระเจ้าในพันธกิจของพระเยซู!
พลังประจำวัน#181-ตุลาคม

พลังประจำวัน-31 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-30 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-29 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-28 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-27 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-26 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-25 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-24 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-23 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-22 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-21 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-20 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-19 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-18 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-17 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-16 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-15 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-13 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-12 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-11 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-10 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-9 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-8 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-7 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-6 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-5 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-4 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-3 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-2 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-1 ตุลาคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.