ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-12 ตุลาคม 2019

พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2019

 

อย่าลืมที่จะจำ

 

เตรียมจิตใจ:

คุณตั้งค่าเตือนความจำอะไรบ้างในบ้าน หรือในโทรศัพท์ของคุณ เพื่อช่วยคุณไม่ให้ลืมสิ่งสำคัญมีสิ่งที่ช่วยเตือนความจำอะไรบ้าง ที่เตือนให้เราระลึกถึงทั้งหมดที่พระเจ้าได้ทรงทำเพื่อเรา?

 

อ่าน เฉลยธรรมบัญญัติ 16:1-22

“... เพื่อท่านจะระลึกถึงวันที่ท่านออกจากแผ่นดินอียิปต์นั้นตลอดชีวิตของท่านเฉลยธรรมบัญญัติ 16:3

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

คงจำได้ว่า โมเสสกำลังเตรียมประชาชนให้เข้าสู่ดินแดนและจัดตั้งประเทศของพวกเขาที่นั่น ในตอนท้ายของส่วนนี้ โมเสสสั่งให้พวกเขาแต่งตั้งผู้พิพากษาในแต่ละเมือง และให้แน่ใจว่าทุกคนมีความยุติธรรมและเที่ยงธรรม (18-20)  และเตือนพวกเขาว่าอย่าบูชาพระอื่น (ข้อ 21,22)  บทนี้ส่วนใหญ่ได้พูดถึงการเฉลิมฉลองในสามเทศกาล

 

มีงานเลี้ยงฉลองประจำปีเจ็ดเทศกาลที่อธิบายไว้ในเลวีนิติ 23 และที่นี่โมเสสพูดถึงเพียงงานเลี้ยงแสวงบุญสามเทศกาล นั่นคืองานเลี้ยงซึ่งผู้ชายทุกคนของชาติถูกคาดหวังให้เดินทางไปด้วยกันยังสถานที่ซึ่งพระเจ้าทรงเลือกไว้เพื่อเฉลิมฉลอง

 

งานฉลองทั้งสามคือปัสกาในต้นฤดูใบไม้ผลิเพ็นเทคอสต์ในอีกหลายสัปดาห์ต่อมา และอยู่เพิงในฤดูใบไม้ร่วง แต่ละงานจะอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสม ที่แต่ละคนจะนำเครื่องบูชาถวายแด่พระเจ้า ในแต่ละกรณี พวกเขาจะต้องระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงทำเพื่อพวกเขาในอียิปต์ (ข้อ 3,12) และในถิ่นทุรกันดาร (ที่พวกเขาอยู่ในเพิง ดูเลวีนิติ 23:42,43)

 

เช่นเดียวกับอิสราเอล เราก็ต้องการการเตือนอย่างสม่ำเสมอถึงความดีของพระเจ้าที่มีต่อเรา เรามีการฉลองเป็นประจำคือพิธีมหาสนิท ที่จะระลึกถึงกางเขน บางทีเราอาจต้องจัดให้มีการฉลองอื่นๆ เพื่อช่วยไม่ให้เราลืม!

 

ตอบสนอง:

ใคร่ครวญถ้อยคำประโยคนี้หยิบขนมปัง,กิน หยิบถ้วย,ดื่ม จงทำอย่างนี้เพื่อระลึกถึงเรา

 
พลังประจำวัน#181-ตุลาคม

พลังประจำวัน-31 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-30 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-29 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-28 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-27 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-26 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-25 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-24 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-23 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-22 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-21 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-20 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-19 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-18 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-17 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-16 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-15 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-14 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-13 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-11 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-10 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-9 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-8 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-7 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-6 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-5 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-4 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-3 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-2 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-1 ตุลาคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.