ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-11 ตุลาคม 2019

พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2019

 

อิสรภาพ!

 

เตรียมจิตใจ:

นี่เป็นตอนที่เกี่ยวกับหนี้ทางการเงินและการเป็นเจ้าของทาส เรื่องหนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเรา แต่คงไม่ใช่เรื่องเจ้าของทาส อย่างไรก็ตาม ทั้งสองส่วนควรกระตุ้นให้เรานมัสการพระเจ้าในวันนี้!

 

อ่าน เฉลยธรรมบัญญัติ 15:1-18

ท่านจงจำไว้ว่าท่านเคยเป็นทาสในแผ่นดินอียิปต์ และพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงไถ่ท่านไว้ เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงบัญชาเรื่องนี้แก่ท่านในวันนี้เฉลยธรรมบัญญัติ 15:15

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ในข้อ 1 ถึง 11 พระเจ้ากล่าวถึงแผนการของพระองค์สำหรับอิสราเอล ที่จะมีปีอิสรภาพที่หนี้จะถูกยกเลิก (ดูเลวีนิติ 25)  เสียใจที่คุณไม่สามารถอ้างข้อความนี้กับผู้ให้คุณกู้จำนอง  อย่างไรก็ตาม มีความคิดหลักสามประการคือ

ประการแรก พระคัมภีร์เตือนเราถึงอันตรายที่เข้าไปเป็นหนี้ แม้ว่าวัฒนธรรมของเราจะคาดหวังให้เราเป็นหนี้ จึงทำให้เราง่ายที่ไปเป็นหนี้เงินกู้ แต่เราต้องฉลาดที่จะวางแผนอย่างระมัดระวัง  ประการที่สอง พระเจ้าต้องการให้คนของพระองค์ใจกว้างต่อผู้ที่ขัดสน ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ความใจกว้างของเราเป็นเพียงภาพสะท้อนเบาบางของความใจกว้างที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ประการที่สาม สรรเสริญพระเจ้า ในขณะที่ธนาคารไม่ยกเลิกหนี้ของเรา แต่พระเจ้าทรงยกหนี้ทั้งหมดของเรา และเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงมีความหวังในชีวิตนิรันดร์

ในข้อ 12-18 เมื่อเราอ่านถึงพระลักษณะของพระเจ้าที่เกี่ยวกับความเป็นเจ้าของทาส อีกครั้งหนึ่ง ให้เราสังเกตว่าพระเจ้าต้องการให้ผู้อ่อนแอได้รับการดูแลอย่างไร ด้วยความใจดีเช่นนั้น เป็นที่เข้าใจว่า ทาสหลายคนเลือกที่จะอยู่กับนายเพราะความรักที่มีต่อผู้เป็นเจ้าของกลายเป็นผู้รับใช้ที่ผูกพันกัน ซึ่งต่อมาในพระคัมภีร์ เราจะเห็นการเริ่มต้นในจดหมายมากมายที่อัครทูตอ้างถึงตัวเองเป็นทาสหรือผู้รับใช้ (เช่น 2 เปโตร ยากอบ และยูดา) ผู้เต็มใจทำงานเพื่อเจ้านายที่พวกเขารัก!

 

ตอบสนอง:

สรรเสริญพระเจ้าที่ว่า ในพระเยซู หนี้แห่งความบาปของเราได้ถูกยกเลิกไป เราได้รับการช่วยชีวิต และตอนนี้เรายินดีและเต็มใจรับใช้พระเจ้าที่เรารัก!

 

 
พลังประจำวัน#181-ตุลาคม

พลังประจำวัน-31 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-30 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-29 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-28 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-27 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-26 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-25 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-24 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-23 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-22 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-21 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-20 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-19 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-18 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-17 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-16 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-15 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-14 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-13 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-12 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-10 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-9 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-8 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-7 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-6 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-5 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-4 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-3 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-2 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-1 ตุลาคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.