ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-8 ตุลาคม 2019

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2019

 

น่าประทับใจ? ไม่ใช่เรา!

 

เตรียมจิตใจ:

บางครั้งเราจะถูกล่อลวงให้คิดว่าเรื่องราวของพระเจ้าที่ทำงานผ่านเราเป็นเรื่องราวของความประทับใจที่เรามี  แต่มันไม่ใช่  มันเป็นเรื่องราวของพระเจ้าที่น่าประทับใจ!

 

อ่าน เฉลยธรรมบัญญัติ 7:1-26

ที่พระยาห์เวห์ทรงรักและทรงเลือกท่านทั้งหลายนั้น ไม่ใช่เพราะท่านทั้งหลายมีจำนวนมากกว่าชนชาติอื่น เพราะในบรรดาชนชาติทั้งหลาย ท่านมีจำนวนน้อยที่สุดเฉลยธรรมบัญญัติ 7:7

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

พระธรรมตอนนี้แสดงให้เราเห็นถึงความยากลำบากสองประการและความจริงที่ยั่งยืนประการหนึ่ง ความยากลำบากแรกคือการเรียกให้ทำลายล้างผู้คนในแผ่นดินนั้นทั้งหมดเราไม่มีพื้นที่ในที่นี้พอที่จะอธิบายเรื่องนี้อย่างเต็มที่  เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องรู้ว่าพวกเขาเกลียดพระเจ้า พวกเขาเป็นคนที่ไร้ศีลธรรมอย่างไม่น่าเชื่อ พวกเขาไม่ได้กลับใจมานานหลายศตวรรษ และพวกเขาจะทำลายล้างคนของพระเจ้าหากได้รับอิทธิพลใดๆ  อย่างไรก็ตาม ไม่มีคำตอบอย่างรวดเร็วต่อความรู้สึกอึดอัดเมื่อเราอ่านการเรียกร้องนี้

 

ประการที่สอง เราอาจเข้าใจผิดได้ง่ายเกี่ยวกับพระพรที่พระเจ้าทรงสัญญาให้กับอิสราเอล และทึกทักเอาว่า เรามีข้อตกลงเดียวกันกับพระเจ้า การเชื่อฟังของเราไม่ได้รับประกันการอวยพรด้านวัตถุ ความเชื่อฟังของเราจะนำมาซึ่งพระพร แต่เราไม่ได้อยู่ใต้พันธสัญญาที่พระเจ้าได้ให้แก่อิสราเอล เราจะมีบางสิ่งที่ดีกว่า (ดูฮีบรู 8-10 และเปรียบเทียบกับพันธสัญญาใหม่)

 

ความจริงที่ยั่งยืนประการหนึ่ง? เรื่องราวของเรา ก็เหมือนเรื่องของพวกเขา ไม่ใช่เกี่ยวกับว่าเรายิ่งใหญ่แค่ไหน เราอ่อนแอ รู้สึกกลัวและเปราะบาง แต่พระเจ้ากำลังทำการตามพระประสงค์ที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ผ่านคนที่มีค่าของพระองค์!

 

ตอบสนอง:

อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยให้คุณเข้าใจถึงความท้าทายต่างๆในพระคัมภีร์ และอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยให้คุณเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นฮีโร่ในประวัติศาสตร์ รวมถึงประวัติศาสตร์ของคุณ!

 
พลังประจำวัน#181-ตุลาคม

พลังประจำวัน-31 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-30 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-29 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-28 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-27 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-26 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-25 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-24 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-23 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-22 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-21 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-20 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-19 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-18 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-17 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-16 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-15 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-14 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-13 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-12 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-11 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-10 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-9 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-7 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-6 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-5 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-4 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-3 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-2 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-1 ตุลาคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.