ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-5 ตุลาคม 2019

พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2019

ติดตามพระเจ้าที่เรารู้จัก

 

เตรียมจิตใจ:

คุณจำบัญญัติสิบประการได้กี่ข้อ? คุณสามารถให้เหตุผลสำหรับแต่ละข้อได้หรือไม่?

 

อ่าน ฉลยธรรมบัญญัติ 5:1-22

“‘เราคือยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า ผู้ได้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์คือออกจากแดนทาส

เฉลยธรรมบัญญัติ 5:6

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

อิสราเอลจำเป็นต้องจำไว้ว่า สถานการณ์ของพวกเขานั้นพิเศษไม่เหมือนใคร พระเจ้าเที่ยงแท้พระองค์เดียวได้ทำพันธสัญญากับพวกเขาที่ภูเขาซีนาย (โฮเรบ) พระองค์ได้พบกับโมเสสหน้าต่อหน้า และพวกผู้ใหญ่ของชนชาตินั้นได้เห็นพระองค์ (อพยพ 24:9-11)  นั่นคือพระเจ้าที่ได้มอบบัญญัติสิบประการแก่ประชาชน  พื้นฐานของบัญญัตินี้คือความดีของพระเจ้าที่ให้แก่พวกเขา เมื่อพระองค์เริ่มต้นในข้อ 6 และย้ำอีกครั้งในข้อ 15 ว่านี่คือพระเจ้าผู้ทรงช่วยพวกเขาออกจากความเป็นทาสในอียิปต์ เพื่อเป็นการตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้า พวกเขาจะต้องอุทิศตนทั้งหมดแด่พระองค์ด้วยจิตใจ ตา คำพูด และตารางเวลาทั้งสัปดาห์ (ข้อ 7-15) 

ยิ่งกว่านั้น ปฏิสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ระหว่างกันจะต้องไม่ทำให้เสื่อมเสีย ด้วยการยอมรับอำนาจที่ชอบธรรมของบิดามารดา ชีวิตของสามีหรือภรรยาของคนอื่นๆ ทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของคนอื่น บัญญัติสุดท้ายเน้นปัญหาพื้นฐาน - ความปรารถนาของพวกเขาถูกนำไปทางชั่วเพราะความบาป (ข้อ 16-21) บัญญัติสิบประการไม่เคยเกี่ยวกับการให้ได้มาซึ่งความโปรดปรานของพระเจ้า แต่เป็นบทบัญญัติที่ให้ไว้เพื่อช่วยคนไม่ให้ทำบาป

 

ตอบสนอง:

อาจเป็นการง่ายที่จะประเมินการกระทำของเรากับสิบมาตรฐานนี้ แต่ให้เราอธิษฐานต่อพระเจ้าที่จะแสดงให้คุณเห็นถึงจิตใจของคุณ ในการอุทิศตนต่อพระองค์ และในความปรารถนาของคุณที่มีต่อผู้อื่นดีกว่า
พลังประจำวัน#181-ตุลาคม

พลังประจำวัน-31 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-30 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-29 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-28 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-27 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-26 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-25 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-24 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-23 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-22 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-21 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-20 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-19 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-18 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-17 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-16 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-15 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-14 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-13 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-12 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-11 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-10 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-9 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-8 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-7 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-6 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-4 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-3 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-2 ตุลาคม 2019
พลังประจำวัน-1 ตุลาคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.