ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-30 กันยายน 2019

 

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2019

ทำลายความเงียบ

 

เตรียมจิตใจ

คุณกำลังยึดติดกับอะไรบางอย่างที่คุณยังไม่ได้เอ่ยออกมาหรือไม่? พระเจ้าทรงทราบแล้ว ทำไมคุณไม่ทูลพระองค์ล่ะ?  

 

อ่าน 2 โครินธ์ 12:1–21

แต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าแล้วว่าการมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้า เพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหน ฤทธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่ที่นั่นเพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจะอวดบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้ามากขึ้นด้วยความยินดีอย่างยิ่ง เพื่อว่าฤทธานุภาพของพระคริสต์จะอยู่ในข้าพเจ้า” 2 โครินธ์ 12:9

 

สำรวจและใคร่ครวญ

แม้ตามธรรมดาจะกล้าพูดตรงไปตรงมา ชาวโครินธ์กลับนิ่งเงียบอย่างน่าอึดอัดในนามของเปาโล (ดูบทที่11และ 5:12) ทั้งหมดที่พวกเขาต้องทำคือพูดว่า พวกเขาเองเป็นพยานรับรองการประกาศพระกิตติคุณของอาจารย์เปาโล (ดู 1โครินธ์ 9:2) แต่บางที พวกเขาอาจจะอายเพราะผู้ก่อตั้งที่ดูราคาถูก’ (11:7–11) และพูดไม่เก่งคนนี้ (10:1; 11:6)  เมื่อเปรียบเทียบกับอัครทูตระดับซุปเปอร์ที่น่าประทับใจผู้มาเยือนนั้น 

 

เปาโลไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากพูดในนามของตัวเอง (ข้อ 1) หากการเผยพระวจนะที่เหนือธรรมชาติ ถูกเข้าใจว่าเป็นสัญลักษณ์ของผู้เคร่งฝ่ายจิตวิญญาณท่านสามารถพิสูจน์ได้ (ข้อ 1-7) แต่ท่านรู้ว่าการโอ้อวดนั้นทำให้เข้าใจผิด สิ่งสำคัญคือพลังอำนาจของพระเจ้าในการทำงาน และยิ่งเห็นเด่นชัดขึ้นในความอ่อนแอ (ข้อ 7–10)

 

ยังมีความเงียบที่กระอักกระอ่วนเกี่ยวกับเรื่องเงินอีก เปาโลไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากชาวโครินธ์ แต่ท่านยังกลับขอเงินจำนวนมากให้คริสตจักรที่เยรูซาเล็ม ท่านตั้งใจเก็บเงินเข้ากระเป๋าตัวเองหรือไม่? (ข้อ 16) เพราะพวกเขาหมกมุ่นอยู่กับเรื่องฐานะและอำนาจ ชาวโครินธ์จึงคาดหวังให้ผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณเรียกร้องเงินค่าตอบแทน ความนับถือและเกียรติยศ  สำหรับเปาโลกลับเป็นตรงกันข้าม ในฐานะบิดาของพวกเขา ท่านเสียสละตัวเองเพื่อประโยชน์ของพวกเขา (ข้อ14,15) ความกลัวของท่านคือเมื่อท่านกลับมา ท่านจะต้องอับอายเพราะวิถีชีวิตพวกเขา (ข้อ 20,21) 

 

ตอบสนอง

อะไรสำคัญที่สุด คนมองคุณว่าดี หรือพลังอำนาจของพระเจ้าเด่นชัดในตัวคุณและคนอื่นได้รับการเสริมสร้าง

 
พลังประจำวัน#181-กันยายน

พลังประจำวัน-29 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-28 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-27 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-26 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-25 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-24 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-23 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-22 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-21 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-20 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-19 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-18 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-17 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-16 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-15 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-14 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-13 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-12 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-11 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-10 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-9 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-8กันยายน 2019
พลังประจำวัน-7กันยายน 2019
พลังประจำวัน-6กันยายน 2019
พลังประจำวัน-5กันยายน 2019
พลังประจำวัน-4กันยายน 2019
พลังประจำวัน-3กันยายน 2019
พลังประจำวัน-2กันยายน 2019
พลังประจำวัน-1กันยายน2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.