ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-28 กันยายน 2019

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2019

สิ่งที่รับรองความเป็นคริสเตียน Christian credentials

 

เตรียมจิตใจ

ใช้เวลาใคร่ครวญพระคำของพระเยซูในยอห์น12:24,25  มอบถวายวันหรือสัปดาห์ของคุณแก่พระองค์

 

อ่าน  2 โครินธ์ 11:16–33

ถ้าข้าพเจ้าจำเป็นต้องอวด ข้าพเจ้าก็จะอวดสิ่งที่แสดงถึงความอ่อนแอของข้าพเจ้า” 2 โครินธ์ 11:30

 

สำรวจและใคร่ครวญ

คริสตจักรเมืองโครินธ์เกิดความขัดแย้ง ด้านหนึ่งพวกเขามีนักพูดที่น่าประทับใจมาเยี่ยมเยียนและยืนยันอำนาจของพวกเขาอย่างกล้าหาญ ในอีกด้านหนึ่งมีเปาโลที่สนับสนุนและเลี้ยงตนเองและดูค่อนข้างธรรมดา ในโลกที่แสดงพลังและอำนาจอย่างแน่วแน่เปาโลอาจจะสู้ไม่ได้ 

ดังนั้น ด้วยการประชดประชัน เปาโลจึงเล่นเกมเดียวกันที่อวดเบ่งความมั่นใจ (ข้อ 17)

นี่พูดจากเป็นมนุษย์ของเขา ไม่ใช่พระคริสต์  นักพูดที่มาเยี่ยมเยียนแน่นอนย่อมน่าประทับใจกว่า แต่ดูสิว่าพวกเขาดูหมิ่นคริสตจักรอย่างไร (ข้อ 20)  เปาโลสามารถสู้การรับรองของยิวได้ (ข้อ 22) แต่คุณสมบัติที่สำคัญจริงๆนั้นแตกต่างกันมาก 

สำหรับเปาโล อัครสาวกทูตที่แท้ต้องเป็นผู้บุกเบิกการประกาศโดยต้องเสี่ยงภัยด้วยตัวเอง ประสบการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอของท่านคือ รอยประทับรูปไม้กางเขนของอัครสาวกของพระคริสต์ ซึ่งรวมถึงความกังวลประจำวันที่ท่านแบกรับแทนคริสตจักรต่างๆ รวมถึงคริสตจักรเมืองโครินธ์ด้วย

เป็นเรื่องธรรมดาที่จะมุ่งสู่ความสำคัญ พวกเราต่างอยากให้ชีวิตของเราเป็นประโยชน์ ในฐานะคริสเตียน เราต้องการรู้ว่า เราจะได้ทำอะไรในแผ่นดินของพระเจ้า  แต่มาตรการแห่งความสำเร็จที่เราใช้ อาจเป็นการล่อลวงและนำไปในทางที่ผิด  ความสำเร็จในสายพระเนตรของพระเจ้า อาจจะไม่เกี่ยวกับการยอมรับของมนุษย์เลย 

 

ตอบสนอง

ข้าพระองค์ไม่ได้เป็นของตัวเองอีกต่อไปแต่เป็นของพระองค์ ขอทรงวางข้าพระองค์ไว้กับสิ่งที่พระองค์ประสงค์... ข้าพระองค์ขอยอมมอบถวายทุกสิ่งด้วยสุดใจเพื่อทรงพอพระทัยและทรงใช้ได้
พลังประจำวัน#181-กันยายน

พลังประจำวัน-30 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-29 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-27 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-26 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-25 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-24 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-23 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-22 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-21 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-20 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-19 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-18 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-17 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-16 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-15 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-14 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-13 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-12 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-11 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-10 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-9 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-8กันยายน 2019
พลังประจำวัน-7กันยายน 2019
พลังประจำวัน-6กันยายน 2019
พลังประจำวัน-5กันยายน 2019
พลังประจำวัน-4กันยายน 2019
พลังประจำวัน-3กันยายน 2019
พลังประจำวัน-2กันยายน 2019
พลังประจำวัน-1กันยายน2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.