ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-19 กันยายน 2019

 

พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2019

สะพานที่สร้างไปครึ่งเดียว

 

เตรียมจิตใจ

อ่าน 1ยอห์น 4:18–20 ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักของพระองค์ที่มีต่อคุณ หากปราศจากความมั่นคงของความรักนี้ คงยากที่จะออกไปสู่คนอื่น โดยเฉพาะเวลาที่คุณถูกทำให้เจ็บปวด   

อ่าน2 โครินธ์ 6:3–13

ขอท่านตอบสนองเราในแบบเดียวกัน ข้าพเจ้าพูดกับพวกท่านเหมือนพูดกับลูกๆ คือขอพวกท่านจงเปิดใจให้กว้างด้วย”  2 โครินธ์ 6:13

 

สำรวจและใคร่ครวญ

เปาโลต่อต้านการยกย่องตัวเองต่อคริสตจักรเมืองโครินธ์ (3:1) ครูและอัครทูตคนอื่นๆ อาจจะยกเครดิตของตัวเอง แต่เปาโลชอบแบบตรงไปตรงมามากกว่า (4:2) ทางเดียวที่เปาโลยกย่องตัวเองคือเพื่อขจัดอุปสรรคระหว่างท่านกับชาวโครินธ์ออกไป (ข้อ 4) ท่านและทิโมธีอยากได้รับการต้อนรับไม่ใช่ในฐานะผู้นำคริสตจักรที่มีอำนาจและน่าประทับใจ แต่ในฐานะผู้รับใช้ของพระเจ้า ดังนั้น เครดิตของท่านคือการทนทุกข์ ความอดทน การเป็นเหมือนพระคริสต์ และการรับใช้ที่ไม่เห็นแก่ตัว 

แม้กระทั่งทุกวันนี้ คริสเตียนมักจะถูกดึงดูดไปหาผู้นำและนักพูดที่ทรงพลังและประสบความสำเร็จ ชื่อดัง มีสื่ออันน่าประทับใจ การจัดงานอย่างยอดเยี่ยมและภาพที่กระตุ้นความสนใจ ไม่ใช่ไม่ดีในตัวของมันเอง แต่พระธรรมตอนนี้กำลังสอนพื้นฐานของพันธกิจคริสเตียนที่แท้จริง 

ข้อ11 ถึง 13 อาจจะเป็นคำที่เปราะบางที่สุดในจดหมายที่อาจารย์เปาโลเคยเขียน ท่านจะทำอะไรได้อีก? ท่านได้เปิดใจกับชาวโครินธ์ ท่านทำได้แค่รอให้ชาวโครินธ์ทำแบบเดียวกัน  ความเปราะบางและอ่อนแอในที่นี้แสดงให้เห็นความเหมือนพระคริสต์ที่สุดของอาจารย์เปาโล การคืนดีกับพระเจ้าสามารถทำได้โดยผ่านความเปราะบางและความอ่อนแอของไม้กางเขนเท่านั้น    

 

ตอบสนอง

เชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาตรวจสอบความสัมพันธ์ของคุณ  ขอพระองค์ทรงแสดงให้เห็นวิธีที่คุณจะเปิดใจมากขึ้น เปราะบาง และเป็นเหมือนพระคริสต์เพื่อทำให้เกิดการคืนดีและการสามัคคีธรรม   
พลังประจำวัน#181-กันยายน

พลังประจำวัน-30 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-29 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-28 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-27 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-26 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-25 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-24 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-23 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-22 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-21 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-20 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-18 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-17 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-16 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-15 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-14 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-13 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-12 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-11 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-10 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-9 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-8กันยายน 2019
พลังประจำวัน-7กันยายน 2019
พลังประจำวัน-6กันยายน 2019
พลังประจำวัน-5กันยายน 2019
พลังประจำวัน-4กันยายน 2019
พลังประจำวัน-3กันยายน 2019
พลังประจำวัน-2กันยายน 2019
พลังประจำวัน-1กันยายน2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.