ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-16 กันยายน 2019

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2019

ผลิตภัณฑ์ย่อมเหนือกว่าบรรจุภัณฑ์
 

เตรียมจิตใจ

คุณรู้สึกกับตัวเองอย่างไรในตอนนี้? น่าประทับใจ หรือมองข้ามไปได้ง่าย? อ่านยอห์น  3:30

 

อ่าน :  2 โครินธ์ 4:1–18

แต่เรามีของล้ำค่านี้อยู่ในภาชนะดิน เพื่อให้เห็นว่า ฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้า ไม่ได้มาจากตัวเราเอง”  2 โครินธ์ 4:7

 

สำรวจและใคร่ครวญ

บรรจุภัณฑ์เป็นคำสาปของสิ่งแวดล้อม ที่ไม่น่าจะได้รับการแก้ไขในเร็ว นี้  เนื่องจากในฐานะผู้บริโภค เรามักจะตัดสินผลิตภัณฑ์จากบรรจุภัณฑ์ ในโลกยุคโบราณไม่ได้เป็นเช่นนั้น มีการขนส่งผลิตภัณฑ์จำนวนมากในเหยือกหรือโถดิน บรรจุภัณฑ์จึงไม่ได้บ่ง บอกถึงค่าของสิ่งที่อยู่ในนั้นเสมอไป 

ข่าวประเสริฐก็เช่นเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องบรรจุด้วยเทคนิคการขาย (ข้อ 2) อาจารย์เปาโลมุ่งประกาศข่าวประเสริฐอย่างธรรมดา สิ่งที่ปิดกั้นข่าวประเสริฐไม่ใช่การบรรจุหีบห่อมาอย่างไร แต่อยู่ในใจของผู้ได้ยิน (ข้อ 3)  ซึ่งจะถูกเปิดออกได้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น (3:18)

ที่จริงแล้ว การที่แสงของพระรัศมีของพระเจ้าจะฉายออกมา บรรจุภัณฑ์ที่ไม่แข็งแรงอาจเป็นสิ่งที่ดี (ข้อ 4-6)  พระเจ้าทรงเลือกที่จะพกขุมทรัพย์แห่งข่าวประเสริฐในคนที่ไม่น่าประทับใจอย่างคุณและผม เราเหมือนภาชนะดินธรรมดา (ข้อ 7) แต่ก็โอเค เพราะมันทำให้คนมุ่งความสนใจไปที่ขุมทรัพย์ที่เรามีอยู่ ผู้คนควรจะเห็นพระเยซู ไม่ใช่ตัวเรา  

ร่างกายของอาจารย์เปาโลกำลังทรุดโทรมไป (ข้อ 16) แต่นั่นก็โอเคเช่นกัน ที่ชีวิตของพระเยซูมีได้ปรากฎออกมา (ข้อ 10)  อันที่จริง เมื่อบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้งไปยิ่งมีมากขึ้น ขุมทรัพย์หรือพระรัศมีของพระเจ้าในตัวเราก็ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเมื่อเราจับตามองสิ่งที่สำคัญจริงๆ (ข้อ 17,18)

 

ตอบสนอง

พระองค์เจ้าข้า ขอให้ลดตัวตนข้าพระองค์ลง เพื่อพระองค์จะได้ปรากฎชัดขึ้นและผู้คนจะเข้ามาหาพระองค์”  

 
พลังประจำวัน#181-กันยายน

พลังประจำวัน-30 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-29 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-28 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-27 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-26 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-25 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-24 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-23 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-22 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-21 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-20 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-19 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-18 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-17 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-15 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-14 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-13 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-12 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-11 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-10 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-9 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-8กันยายน 2019
พลังประจำวัน-7กันยายน 2019
พลังประจำวัน-6กันยายน 2019
พลังประจำวัน-5กันยายน 2019
พลังประจำวัน-4กันยายน 2019
พลังประจำวัน-3กันยายน 2019
พลังประจำวัน-2กันยายน 2019
พลังประจำวัน-1กันยายน2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.