ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-14 กันยายน 2019

พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2019

เปล่งรัศมี!

 

เตรียมจิตใจ

อ่านอพยพ 34:29–35 เพื่อช่วยให้เข้าใจภูมิหลังของพระธรรมวันนี้  

 

อ่าน : 2 โครินธ์ 3:7-18

อันที่จริงรัศมีที่เคยมีนั้นก็อับแสงไปแล้ว ในกรณีนี้เป็นเพราะมีรัศมีที่ยิ่งใหญ่กว่า

2 โครินธ์ 3:10

 

สำรวจและใคร่ครวญ

อย่างที่เราได้เห็นแล้วเมื่อวานนี้ สถานะอัครทูตของอาจารย์เปาโลถูกตั้งคำถาม ในตอนนี้ ท่านกำลังอธิบายพื้นฐานของความมั่นใจของท่าน ท่านไม่ได้มั่นใจในตัวท่านเองแต่ในข้อความที่ท่านได้รับอภิสิทธิ์ให้มาประกาศ 

 

พระธรรมทั้งตอนนี้ แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างโมเสส (ผู้นำพระบัญญัติลงมา) และอาจารย์เปาโล (ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ) ชาวยิวเห็นพระบัญญัติหรือพันธสัญญาเดิมเป็นการให้ชีวิต (ดูยอห์น 5:39) แต่อาจารย์เปาโลกลับเห็นเป็นแหล่งที่มาของความตาย เพราะทำให้ความบาปเปิดเผยออกมา ข้อ 9, ดูโรม 7:10 โดยความแตกต่าง ข่าวประเสริฐนำมาซึ่งชีวิตและความชอบธรรม 

 

ในอพยพบทที่ 34 โมเสสสวมผ้าคลุมเพื่อปกป้องประชาชนจากรัศมีของพระเจ้าที่สะท้อนบนใบหน้าของท่านเอง  แต่อาจารย์เปาโลกล่าวว่า ชาวยิวใช้ผ้าคลุมปิดใจตัวเองทำให้ไม่เห็นรัศมีของพระเจ้าในพระคัมภีร์ของพวกเขา ในพระเยซูเท่านั้นโดยการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผ้าคลุมจะถูกเปิดออก (ข้อ 14) ในพระเยซูคริสต์ เราเห็นรัศมีของพระเจ้าอย่างแท้จริง (ดูยอห์น 1:14) และทำให้เราเปลี่ยนแปลง

 

ในภาษาอาหรับของซีเรียและปาเลสไตน์ วลีที่ว่าคลุมหน้า/หัวหมายถึงความอายหรือการไว้ทุกข์  ในทางตรงกันข้าม วลีเปิดผ้าคลุมหน้า/หัวแสดงถึงความมั่นใจและอิสรภาพ ความมั่นใจของอาจารย์เปาโลไม่ได้อยู่ในข้อความเท่านั้น แต่อยู่ในการเปลี่ยนแปลงที่นำมาสู่ชีวิตของท่านเอง (ข้อ 18)    

                                                                                                                                                                                        

ตอบสนอง

ใคร่ครวญพระธรรมข้อ 18 และคำกล่าวนี้ซึ่งบิชอปอิราเนอัสในสมัยศตวรรษที่ 2 ได้กล่าวไว้  “สง่าราศีพระเจ้าคือมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่ และชีวิตของมนุษย์เป็นนิมิตของพระเจ้า

  
พลังประจำวัน#181-กันยายน

พลังประจำวัน-30 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-29 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-28 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-27 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-26 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-25 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-24 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-23 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-22 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-21 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-20 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-19 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-18 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-17 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-16 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-15 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-13 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-12 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-11 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-10 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-9 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-8กันยายน 2019
พลังประจำวัน-7กันยายน 2019
พลังประจำวัน-6กันยายน 2019
พลังประจำวัน-5กันยายน 2019
พลังประจำวัน-4กันยายน 2019
พลังประจำวัน-3กันยายน 2019
พลังประจำวัน-2กันยายน 2019
พลังประจำวัน-1กันยายน2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.