ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-8กันยายน 2019

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2019

 

จริงหรือเท็จ

 

เตรียมจิตใจ:

พระเจ้าได้ทรงสำแดงสิ่งเหล่านี้กับเราทางพระวิญญาณ เพราะว่าพระวิญญาณทรงหยั่งรู้ทุกสิ่งแม้เป็นความล้ำลึกของพระเจ้า” (1โครินธ์ 2:10) ทูลเชิญพระวิญญาณที่จะตรวจสอบจิตใจคุณและเตรียมคุณเพื่อว่าคุณจะพร้อมสำหรับความล้ำลึกต่างๆ ของพระเจ้า

 

อ่าน สดุดี 52

ส่วนข้าพเจ้า เป็นเหมือนต้นมะกอกเขียวสดในพระนิเวศของพระเจ้า ข้าพเจ้าวางใจในความรักมั่นคงของพระเจ้าเป็นนิตย์นิรันดร์”  สดุดี 52:8

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

เมื่อ คาร์ลี่ ไซมอน เขียนเพลง "You’re so vain/คนหลอกลวง" ทุกคนอยากรู้ว่าเธอร้องเพลงนี้ถึงใคร ขอบคุณคำแนะนำของผู้เขียนสดุดีบทนี้ เรารู้ว่าคนร้ายที่ล่อลวงของสดุดีบทที่ 52 คือโดเอก คนเอโดม สดุดี 52:2-4 บอกว่าโดเอกเป็นล่อลวง อย่างไรก็ตาม ใน 1ซามูเอล 21:7 และ 22:9-23  มันคือดาวิดที่โกหกอาหิเมเลคและโดเอกผู้บอกความจริงแก่ซาอูล การกระทำที่ถูกต้องเป็นเช่นนั้นหรือ (บอกความจริงและทำตามผู้มีอำนาจ) ด้วยแรงจูงใจที่ไม่ถูกต้องเป็นการหลอกลวง (ดูสุภาษิต 26:25)?

 

ข้อ 1 และ 7 ชี้ให้เห็นว่าโดเอกไม่ได้ถูกกระตุ้นด้วยความรักที่มีต่อความจริงของพระเจ้า แต่โดยการดูแลรักษาและพัฒนาตนเอง  การกระทำของเขาแสดงถึงการขาดความเคารพต่อพระเจ้าหรือปุโรหิตของเขา (ข้อ 7; ดู 1 ซามูเอล 22: 17–19)

 

ถ้าดาวิดโกหก ทำไมเขาถึงมั่นใจที่ถูกนับรวมในกลุ่มคนชอบธรรม (ข้อ 6,8)? ฉันคิดว่าดาวิดได้เข้าใจความจริงที่ได้เปิดเผยทั้งหมดในพระเยซูคริสต์ นั่นคือความชอบธรรมของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำหรือไม่ทำ แต่เป็นพระลักษณะและความดีของพระเจ้า ดาวิดเข้าใจว่า ทางเดียวที่มนุษย์เจริญรุ่งเรืองมาจากการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าและวางใจในความรักขององค์ (ข้อ 8)

 

ตอบสนอง:

ใช้ข้อ 8 และ ข้อ 9 เป็นพื้นฐานในคำอธิษฐานและสรรเสริญของคุณในวันนี้
พลังประจำวัน#181-กันยายน

พลังประจำวัน-30 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-29 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-28 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-27 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-26 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-25 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-24 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-23 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-22 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-21 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-20 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-19 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-18 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-17 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-16 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-15 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-14 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-13 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-12 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-11 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-10 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-9 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-7กันยายน 2019
พลังประจำวัน-6กันยายน 2019
พลังประจำวัน-5กันยายน 2019
พลังประจำวัน-4กันยายน 2019
พลังประจำวัน-3กันยายน 2019
พลังประจำวัน-2กันยายน 2019
พลังประจำวัน-1กันยายน2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.