ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-7กันยายน 2019

 

พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2019

สันติภาพปกครอง!

 

เตรียมจิตใจ

พระองค์ท่านจะทรงหวนกลับมาเมตตาเราอีก และจะทรงเหยียบความผิดทั้งหลายของเราไว้ พระองค์จะทรงเหวี่ยงบาปทั้งสิ้นของเรา ลงไปในที่ลึกของทะเลมีคาห์ 7:19

 

อ่าน : เอเสเคียล 37:15–28

เราจะทำพันธสัญญาแห่งสันติภาพกับเขา จะเป็นพันธสัญญานิรันดร์แก่เขา และเราจะก่อตั้งพวกเขาและให้เขาทวีมากขึ้น และเราจะตั้งสถานนมัสการของเราไว้ท่ามกลางเขาเป็นนิตย์เอเสเคียล 37:26

 

สำรวจและใคร่ครวญ

อำนาจการฟื้นฟูของพระเจ้าจะกวาดคนจากหุบเขากระดูกแห้ง คนที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาจะมารวมตัวกัน พระเจ้าได้จัดตั้งประชาชาติหนึ่งจากอับราฮัม พระองค์ได้ทรงนำพวกเขามายังมรดกของพระองค์ นั่นคือ แผ่นดิน  พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและกษัตริย์ของพวกเขา แต่หนึ่งประชาชาติที่มี 12 เผ่า ได้ฉีกตัวออกเป็นสองภายใต้รัชกาลของกษัตริย์เรโหโบอัม (1พกษ.12) สิบเผ่าทางเหนือ ('อิสราเอล') ได้ถูกเนรเทศไปแล้ว และแม้ว่ายูดาห์จะมีความสุขที่ได้เหยียดหยามอิสราเอลในการบูชารูปเคารพของพวกเขา - ตอนนี้ก็พ่ายแพ้และถูกเนรเทศ - ต้องเผชิญหน้ากับความรู้สึกผิดของพวกเขาเองในรูปเคารพเหมือนกัน

มาบัดนี้พระเจ้าได้สัญญาที่จะรวบรวมผู้ที่บาปได้แยกพวกเขาออกไป อีกครั้งหนึ่งที่กษัตริย์เชื้อสายดาวิดจะปกครอง พระเจ้าจะสถิตท่ามกลางพวกเขา สันติสุขของพระเจ้าจะเป็นของขวัญตามพันธสัญญาแก่พวกเขาตลอดไป ในที่สุด บรรดาประชาชาติจะได้เห็น (ข้อ 28) และถูกนำสู่สันติสุขนั้นเมื่อความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลก

พระคุณเป็นผู้วัดระดับขั้นสุดท้าย: พระเจ้าทรงยกพวกเราทุกคนจากอดีตที่เต็มไปด้วยบาปเหมือนกันไปสู่อนาคตอันรุ่งโรจน์เดียวกัน

 

ตอบสนอง

สันติสุขของพระเจ้าเป็นสิ่งที่มั่นใจได้และมีพลังมาก ซึ่งรวบรวมเราและปกป้องเรา ครอบครองเราเหมือนกษัตริย์  สามารถปกคลุมเราแต่ละคนที่เรารู้สึก และด้วยสันติสุขนี้ พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงประชาคม คริสตจักรและครอบครัว อธิษฐานเผื่อการครอบครองขององค์สันติราชที่จะมาถึงไม่ว่าที่ไหน
พลังประจำวัน#181-กันยายน

พลังประจำวัน-30 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-29 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-28 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-27 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-26 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-25 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-24 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-23 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-22 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-21 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-20 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-19 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-18 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-17 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-16 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-15 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-14 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-13 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-12 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-11 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-10 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-9 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-8กันยายน 2019
พลังประจำวัน-6กันยายน 2019
พลังประจำวัน-5กันยายน 2019
พลังประจำวัน-4กันยายน 2019
พลังประจำวัน-3กันยายน 2019
พลังประจำวัน-2กันยายน 2019
พลังประจำวัน-1กันยายน2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.