ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-5กันยายน 2019

 

พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2019

ใจใหม่ วิญญาณใหม่

 

เตรียมจิตใจ

อ่านเยเรมีย์ 31:31-37 เพลิดเพลินกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดที่พระเจ้าทรงต้องการกับประชากรของพระองค์ และนำสู่ชีวิตของเราโดยพระเยชูคริสต์ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพันธสัญญาใหม่
 

อ่านเอเสเคียล 36:16–38

เราจะเอาน้ำสะอาดพรมเจ้าทั้งหลาย แล้วเจ้าจะสะอาดพ้นจากมลทินทั้งหลายของเจ้า และเราจะชำระพวกเจ้าจากรูปเคารพทั้งหลายของเจ้า”  เอเสเคียล 36:25

 

สำรวจและใคร่ครวญ

เหล่านี้เป็นพระสัญญาที่น่าทึ่งจากพระเจ้า  ช่างน่าประหลาดใจในความรักที่สัตย์ซื่อสิ่งที่เอเสเคียลบรรยายในที่นี้เริ่มต้นโดยพระเยซูบนกางเขนที่แบกบาปของพวกเรา ความอัปยศและความตาย เป็นข่าวประเสริฐของพระกิตติคุณที่เปาโลประกาศ (อ่าน 2โครินธ์ 3:16-18) ที่นำมาซึ่งชีวิต นี่คือสิ่งที่เรามีชีวิตอยู่

 

ใคร่ครวญถึงเครื่องหมายทั้งสามของความสัมพันธ์ใหม่ของเรากับพระเจ้า อิทธิพลของพระเจ้าคือการทรงสถิตอยู่ด้วยโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเราเป็นส่วนตัว ไม่ใช่ผ่านการกำหนดไว้ในกฎหมายภายนอก

 

การเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าจะออกมาจากภายใน หัวใจใหม่ หัวใจที่สะอาด สิ่งสร้างใหม่และประชาคมที่รับผิดชอบและรังเกียจบาป พระเจ้าจะทรงทำให้  ไม่ใช่จะทำได้ด้วยเนื้อหนัง มีพระเจ้าเท่านั้นที่ทำได้ และพระองค์จะทำ ถ้าคุณเป็นคริสเตียน พระองค์ทรงได้กระทำแล้ว

 

ทั้งนี้เพื่อพระเกียรติของพระนามของพระองค์  พระนามของพระองค์ ไม่เหมือนนามใดๆ ของรูปเคารพ ได้รับเกียรติโดยพระเมตตาของพระองค์ที่มีต่อประชากรของพระองค์ และไม่ใช่พระสิริของพระองค์หรือความรอดของฉันแต่คือพระสิริผ่านความรอดของฉันไม่มีอย่างอื่นที่แสร้งทำเป็นพระเจ้าจะทำเช่นนั้น อย่ายอมรับสิ่งทดแทน!

 

ตอบสนอง

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสัมพันธภาพใหม่ที่ทำให้เป็นไปได้โดยพระเยซู ในราคาที่ไม่สามารถวัดได้ โปรดช่วยให้ข้าฯ เข้าสู่ความสุขในชีวิตนี้กับพระองค์อย่างเต็มที่ และเป็นทูตอย่างหมดหัวใจในที่ที่พระองค์ทรงวางข้าฯ ไว้
พลังประจำวัน#181-กันยายน

พลังประจำวัน-30 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-29 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-28 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-27 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-26 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-25 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-24 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-23 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-22 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-21 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-20 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-19 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-18 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-17 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-16 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-15 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-14 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-13 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-12 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-11 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-10 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-9 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-8กันยายน 2019
พลังประจำวัน-7กันยายน 2019
พลังประจำวัน-6กันยายน 2019
พลังประจำวัน-4กันยายน 2019
พลังประจำวัน-3กันยายน 2019
พลังประจำวัน-2กันยายน 2019
พลังประจำวัน-1กันยายน2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.