ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-4กันยายน 2019

 

พลังประจำวันวันพุธที่ 4 กันยายน 2019

ผู้เลี้ยงที่ดี

 

เตรียมจิตใจ

คุณรู้สึกว่า การปกครองที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิต ควรจะเป็นอย่างไรสำหรับคุณ สำหรับชุมชนหรือโบสถ์ของคุณ? ใครควรจะดำเนินการและทำอย่างไร?

 

อ่านเอเสเคียล 34:1–31

เพราะว่า พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่า ดูสิ เรา คือเราเองจะค้นหาแกะของเรา และจะเสาะหาแกะเอเสเคียล 34:11

 

สำรวจและใคร่ครวญ

บทนี้ได้เต็มไปด้วยคำพูดของพระเจ้าที่ได้ตรัสมาก่อนนี้ และได้สะท้อนสิ่งที่อยู่ไกลกว่าช่วงเวลาของเอเสเคียลผู้เลี้ยงแกะกับฝูงแกะมักใช้เป็นภาพสำหรับกษัตริย์และประชากรของพระองค์ในยุคพันธสัญญาเดิมและต่อมาในพันธสัญญาใหม่

 

กษัตริย์ของอิสราเอลไม่ได้เป็นเหมือนพระเจ้ากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ ประชาชนไม่ได้ปลอดภัยภายใต้การปกครองของพวกเขา และไม่ได้นำพาในทางของพระเจ้า แต่ปล่อยให้ร่อนเร่ เสี่ยงภัย และกระจัดกระจายท่ามกลางศัตรู  การฟื้นฟูคนที่เหลืออยู่ในแผ่นดินนำสู่การการฟื้นฟูการดำเนินการของกษัตริย์ที่แท้จริงโดยพระเจ้าโดยตรง พระเจ้าตรัสว่าคือเราเองพระองค์จะทรงรวบรวมแกะจากบรรดาประชาชาติเข้าสู่ฝูงแกะของพระองค์ เมื่อพระเยซูตรัสว่าเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีใน ยอห์น 10:11 ได้สะท้อนถึงพระธรรมตอนนี้ ฮาเลลูยาห์!

 

พระเยซู กษัตริย์พระผู้เลี้ยง ได้เสด็จมาเพื่อให้พระสัญญาเหล่านี้สำเร็จในชีวิตของคุณและทั่วโลก ในฐานะคนหนึ่งในฝูงแกะ คุณมีสิทธิอำนาจตามพระคัมภีร์ที่จะรับสัญญาที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้เป็นการส่วนตัว  ภาพดลใจของกษัตริย์ที่มีพระเมตตา เห็นได้ในข้อ 11

เปี่ยมด้วยความพระคุณและความหวัง เป็นจริงในความต้องการของมนุษย์ที่ว่า 'ฉันจะดูแลคุณ'

 

ตอบสนอง

ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ให้มีชีวิตภายใต้กฏเกณฑ์ที่มีเสรีภาพและเมตตา ข้าฯ ปรารถนาที่จะเห็นผู้คนรอบตัวเจริญรุ่งเรืองและข้าฯ ต้องการที่จะเติบโตด้วย

ในพระนามที่ทรงพระสิริของพระองค์ อาเมน
พลังประจำวัน#181-กันยายน

พลังประจำวัน-30 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-29 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-28 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-27 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-26 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-25 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-24 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-23 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-22 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-21 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-20 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-19 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-18 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-17 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-16 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-15 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-14 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-13 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-12 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-11 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-10 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-9 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-8กันยายน 2019
พลังประจำวัน-7กันยายน 2019
พลังประจำวัน-6กันยายน 2019
พลังประจำวัน-5กันยายน 2019
พลังประจำวัน-3กันยายน 2019
พลังประจำวัน-2กันยายน 2019
พลังประจำวัน-1กันยายน2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.