ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-3กันยายน 2019

 

พลังประจำวันวันอังคารที่ 3 กันยายน 2019

ใจใหม่

 

เตรียมจิตใจ

พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ คิดถึงสิ่งที่คุณมีประสบการณ์ถึงความสัตย์ซื่อของพระองค์ในวันนี้
 

อ่าน  :  เอเสเคียล 11:14–25

เพื่อเขาจะดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเราและรักษากฎหมายของเรา ทั้งทำตามสิ่งเหล่านั้น แล้วเขาทั้งหลายจะเป็นประชาชนของเรา และเราเองจะเป็นพระเจ้าของเขาทั้งหลายเอเสเคียล 11:20

 

สำรวจและใคร่ครวญ

ท่ามกลางนิมิตที่น่ากลัวของการออกจากพระนิเวศของพระเจ้าในกรุงเยรูซาเล็ม แต่ยังมีความหวัง พันธสัญญาเดิมจากภูเขาซีนายได้แตกเป็นชิ้นๆ พระวิหารถูกทำลาย นครที่พระเจ้าทรงให้พระนามของพระองค์สถิตอยู่ด้วย แต่พระองค์กำลังทิ้งไป ประชากรไม่ได้อยู่ในดินแดนแห่งพันธสัญญาแต่อยู่ในการเนรเทศ  แต่มีความหวังเพราะว่ามีพระเจ้า และพันธสัญญาที่พระองค์ทำไว้กับอับราฮัมไม่ได้ถูกลืมเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและพวกเขาจะเป็นประชาชนของเรายังคงอยู่  พระองค์ยังมีคนที่เป็นของพระองค์ ผู้ที่จะสะท้อนพระสิริของพระองค์ต่อบรรดาประชาชาติ ผู้ที่นมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริง จะมีพันธสัญญาใหม่ พระองค์จะให้ใจใหม่ ไม่ใช่ใจที่เย็นชาตายแล้วเหมือนใจหิน แต่เอาชนะชีวิต

ในอาหารมื้อสุดท้าย (The Last Supper) พระองค์ตรัสว่านี่คือพันธสัญญาใหม่ด้วยโลหิตของเราเมื่อเราอ่านข้อพระคัมภีร์ที่น่าอัศจรรย์เหล่านี้ในวันนี้ จะเห็นว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเรา ไม่ใช่อยู่ในอาคาร แต่อยู่ท่ามกลางประชาชนของพระองค์ ไม่จำเป็นต้องมีวิหาร เพราะเราได้กลายเป็นนครที่พระองค์ทรงสถิต  ความเชื่อฟังได้หลั่งไหลออกมาจากใจที่ไม่ได้แบ่งแยก เพราะพระองค์ทรงใส่วิญญาณใหม่ภายในเรา

 

ตอบสนอง

สรรเสริญพระเจ้าสำหรับความสัตย์ซื่อที่แสนวิเศษของพระองค์ ความรักมั่นคงของพระองค์ไม่เคยหยุดยั้ง สรรเสริญพระองค์สำหรับพระเยซู ที่ซึ่งพระสัญญาของพระเจ้าได้สำเร็จในพระองค์ สรรเสริญพระองค์สำหรับความหวังที่ให้กับคุณ
พลังประจำวัน#181-กันยายน

พลังประจำวัน-30 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-29 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-28 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-27 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-26 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-25 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-24 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-23 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-22 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-21 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-20 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-19 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-18 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-17 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-16 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-15 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-14 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-13 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-12 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-11 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-10 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-9 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-8กันยายน 2019
พลังประจำวัน-7กันยายน 2019
พลังประจำวัน-6กันยายน 2019
พลังประจำวัน-5กันยายน 2019
พลังประจำวัน-4กันยายน 2019
พลังประจำวัน-2กันยายน 2019
พลังประจำวัน-1กันยายน2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.