ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-2กันยายน 2019

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2019

บทนำสู่พระธรรมเอเสเคียล

บริสุทธิ์ อำนาจสูงสุด สัตย์ซื่อ
 

ฉันเคยวาดภาพเอเสเคียลว่า บ้าคลั่งแต่ปราดเปรื่อง!’ อาเมนภาษาที่เราพบมักเป็นสัญลักษณ์ นิมิตบางอย่างไม่อาจเขียนออกมาได้ ในหลายช่วงเวลาโดยเฉพาะที่เราจะอ่านในสัปดาห์ต่อไป จะเคลื่อนเราจากใกล้ไปสู่อนาคตที่ไกล พฤติกรรมของเอเสเคียล ที่แสดงออกในข่าวสารของท่านแปลกประหลาดมาก

ผู้อ่านเอเสเคียลซึ่งเป็นเชลยในบาบิโลน จะเกลียดสิ่งที่ท่านเผยพระวจนะมาตลอด 22 ปี  คำเผยพระวจนะ 52 เรื่องที่บันทึกตามลำดับเหตุการณ์ สามารถแบ่งเป็น 3 ตอน คือ พระเจ้าทรงบริสุทธิ์ (บทที่ 1-24) พระเจ้าทรงอำนาจสูงสุด (บทที่ 25-32) และ พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ (บทที่ 33-48)

ตอนแรกคือสิ่งที่เราจะได้อ่านเมื่อสิ้นเดือนสิงหาคม  เอเสเคียลได้เผยให้เห็นถึงความบาปที่น่าตกใจของประชากรของพระเจ้าโดยเฉพาะรูปเคารพภายในพระวิหาร ที่นำสู่การเป็นเชลย ซึ่งได้เริ่มต้นเมื่อเนบูคัดเนสซาร์พระราชาแห่งบาบิโลนเอาชนะกรุงเยรูซาเล็มในปี 587 กคศ.

ในตอนที่สอง ที่เราจะอ่านในสัปดาห์นี้ เป็นชัยชนะของพระเจ้าเหนือประชาชาติต่างๆ ที่ได้กดขี่ประชากรของพระเจ้า ในภาพของการพิพากษาที่น่ากลัว ชัยชนะและการพิพากษาเหล่านี้ เป็นเหมือนบานพับที่ประตูเปิดออกสู่ภูมิทัศน์ใหม่ของ...

ตอนที่สาม เผยถึงการฟื้นฟูของพระเจ้าต่อประชากรที่เหลือรอดอยู่เข้าไปในดินแดน ภายใต้การปกครองโดยกษัตริย์ที่รักใคร่ ในวันแห่งพันธสัญญาใหม่ พวกเขาถึงจุดสูงสุดที่พระเจ้าทรงสถิตที่นั่นอยู่กับประชากรของพระองค์ในพระวิหาร ที่ซึ่งแม่น้ำแห่งชีวิตพลิกกลับผลกระทบของจักรวาลของการล่มสลาย พวกเขาเชื่อมโยงเอเสเคียลกับตอนเริ่มต้นและตอนจบของพระคัมภีร์

พระเจ้าของเอเสเคียลก็ทรงเป็นพระเจ้าของเรา ซึ่งสำแดงให้เห็นในพระเยซู และยังคงเป็นผู้ที่เรานมัสการ เคารพเชื่อฟัง และเชื่อวางใจ ขอให้เพลิดเพลินกับการอ่านต่อไป!

ผู้เขียน : โดมินิค สมาร์ท (Dominic Smart)

โดมินิคใช้เวลาเกือบ 30 ปีในพันธกิจศาสนา ขณะนี้ ช่วยเหลือคริสตจักร องค์การและบุคคลต่างๆ ในเรื่องวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และการพัฒนาความเป็นผู้นำ และยังคงเทศนาและเป็นวิทยากรในงานสัมนา

 

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2019

พระเจ้าได้ออกไปจากอาคารพระนิเวศ

 

เตรียมจิตใจ:

วันนี้ ให้พระธรรมตอนนี้ค้นหารูปเคารพในใจคุณที่อาจทำให้สัมพันธภาพของคุณกับพระเจ้าแตกหักได้

 

อ่าน : เอเสเคียล 10:1-22

เมื่อพวกเครูบกางปีกบินขึ้นพวกเขาเหาะไปจากพิภพต่อหน้าต่อตาข้าพเจ้า (เมื่อพวกเขาออกไป วงล้อก็ตามไปข้างๆ ด้วย) และไปยืนอยู่ที่ทางเข้าประตูด้านตะวันออกของพระนิเวศพระยาห์เวห์ และพระสิริของพระเจ้าของอิสราเอลก็อยู่เหนือเครูบพวกนั้น” เอเสเคียล 10:19

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

การที่พระเจ้าได้จากพระนิเวศในกรุงเยรูซาเล็มไปเป็นการพิพากษาที่สุด มันทำลายความมั่นใจที่ประชาชนมีต่อพระเจ้า ทำลายความเชื่อที่ผิดของพวกเขาเกี่ยวกับความบาปที่ได้รับการคุ้มครอง พวกเขาคงนึกไม่ถึงว่า พระเจ้าจะออกจากที่ทรงสถิตที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด

อย่างไรก็ตาม พระเจ้าทรงเห็นและรับรู้รูปเคารพที่ซ่อนอยู่ในการอุทิศตนของเราต่อพระองค์ สิ่งใดหรือผู้ใดที่เรารักและเกรงกลัวมากกว่าพระเจ้า ทำนองที่เราเดินตามไป หรือผู้ที่เราพึ่งพาในสิ่งที่พระเจ้าเท่านั้นจะให้กับเรา จะกลายเป็นรูปเคารพ พระเจ้าจะแตกหักสัมพันธภาพของเรากับพระองค์ในการนั้น ไม่ใช่ความสัมพันธ์ของเรา ที่จะคงมั่นอยู่ชั่วนิรันดร์ในพระเยซู แต่สัมพันธภาพใดจะส่องแสงหรือมีความหวังได้ในความมืดมิด?

พระเจ้าซึ่งปะทุขึ้นในชีวิตของเอเสเคียลเปิดเผยว่าเป็นพระเจ้าที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกับรูปเคารพ  วันนั้นจะมาถึงเมื่อพระเจ้าจะเสด็จกลับมาด้วยพระเกียรติสิริ  แต่สำหรับขณะนี้ จะต้องเรียนรู้บทเรียนที่น่าสะพรึงกลัว ในฐานะที่เราเป็นที่สถิตอยู่ด้วยของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราต้องจำไว้ถึงปัญหารูปเคารพของเรา อาจทำให้เราขาดพระพรมากมาย  ความบาปของเราจะทำให้ไฟของการทรงสถิตดับไป

 

ตอบสนอง

ข้าแต่พระเจ้า ด้วยพระเมตตาของพระองค์ โปรดแสดงให้ข้าพระองค์เห็นรูปเคารพที่ซุ่มเงียบ ที่มองไม่เห็นในชีวิตของข้าฯ โปรดชำระข้าฯ ให้ข้าฯ มีกำลังที่จะเดินไปกับพระองค์ และอย่าเอาพระวิญญาณออกไปจากข้าฯ
พลังประจำวัน#181-กันยายน

พลังประจำวัน-30 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-29 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-28 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-27 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-26 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-25 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-24 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-23 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-22 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-21 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-20 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-19 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-18 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-17 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-16 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-15 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-14 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-13 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-12 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-11 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-10 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-9 กันยายน 2019
พลังประจำวัน-8กันยายน 2019
พลังประจำวัน-7กันยายน 2019
พลังประจำวัน-6กันยายน 2019
พลังประจำวัน-5กันยายน 2019
พลังประจำวัน-4กันยายน 2019
พลังประจำวัน-3กันยายน 2019
พลังประจำวัน-1กันยายน2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.