ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวันวันที่ 29 สิงหาคม

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2019

ผู้แทรกแซงยิ่งใหญ่

 

เตรียมจิตใจ

ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ โปรดยกมือขึ้น ถ้าคุณคิดว่าคุณรู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่จะทำอะไรต่อไปในชีวิตของคุณ

 

อ่าน เอเสเคียล 2:1-3:15

แล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอ๋ย จงยืนขึ้น เราจะพูดกับเจ้าในขณะที่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้านั้น พระวิญญาณทรงเข้ามาในข้าพเจ้าและทรงตั้งข้าพเจ้าให้ยืนขึ้น ข้าพเจ้าได้ยินพระองค์ผู้ตรัสกับข้าพเจ้าเอเสเคียล 2:1-2

 

สำรวจและใคร่ครวญ

การเรียกร้องของพระเจ้าจากชีวิตของเอเสเคียลอย่างไม่คาดฝันนั้นชัดเจนให้เผยพระวจนะอย่างสัตย์ซื่อ ส่วนที่เหลือปล่อยเป็นภาระให้พระเจ้าจัดการ’ 

            การเรียกร้องนั้นคือทั้งหมด ไม่มีตารางเวลากำหนดวันเวลาไหนที่จะต้องพูด พระเจ้าทรงดึงเอเสเคียลเข้าสู่ความพร้อมทั้งหมด ฟังอย่างระมัดระวังและทั้งชีวิต เปิดตัวทุกวันกับพระวจนะของพระเจ้า

            การเรียกร้องนี้ปล่อยให้มีอิสระเสรี เอเสเคียลไม่ต้องรับผิดชอบว่าประชาชนจะตอบสนองอย่างไร  นี่คงไม่ใช่การทำพันธกิจบนฐานของผลลัพธ์’  ในเวลาเดียวกัน พระเจ้าทรงกำหนดขอบเขตและความรับผิดชอบคือต้องเชื่อฟังพระองค์ อย่าเป็นเหมือนคนที่เอเสเคียลไปพูดด้วย และอย่ากบฏ

            ในอีกแง่หนึ่ง การเรียกร้องของพระเจ้าต่อเอเสเคียลก็เป็นการเรียกร้องเราทุกคนด้วย ความเชื่อฟังของเรา ความรับผิดชอบพื้นฐานของเรา และการเปิดรับพระวจนะของพระองค์ทุกวันนั้นเหมือนกัน        

แต่การเอาจริงเอาจังให้มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากการเรียกร้องที่น่าตกใจนี้ ไม่ใช่เรื่องปกติในชีวิตของพวกเรา แม้กระนั้น อย่าคิดว่า ผู้แทรกแซงยิ่งใหญ่จะไม่สามารถยึดและเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเป็นวิถีใหม่ พระเจ้าสามารถฉวยเราไว้อย่างไม่คาดคิด จำกัดเราไว้ในขณะที่พระองค์ทรงเติมเต็มเราด้วยพันธกิจเพื่อชีวิตที่ขยายออกไป เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างกลับบนลงล่าง เพราะองค์ทรงเป็นพระเจ้า

 

ตอบสนอง

พระเจ้ากำลังควบคุมดูแลชีวิตของคุณใหม่อยู่หรือไม่? คุณรู้สึกถึงพลังการยึดของพระเจ้าเหนือคุณหรือไม่? มีอะไรที่เป็นการขัดขวางของพระเจ้าในทางชีวิตของคุณหรือไม่? อย่างวิ่งหนี ตอบสนองต่อพระเจ้า จงกล้าหาญ และลงมือทำ
พลังประจำวัน#180-สิงหาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 27 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 สิงหาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.