ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวันวันที่ 27 สิงหาคม

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2019

หวังว่าจะออกผลเร็ว

 

เตรียมจิตใจ

ถ้าพระเจ้าตั้งพระทัยว่าจะอวยพรประชากรของพระองค์ ลองจินตนาการว่า พวกเขาจะได้รับการอวยพรมากแค่ไหน?

 

อ่าน อาโมส 9:11-15

พระยาห์เวห์ตรัสว่านี่แน่ะวันเวลาจะมาถึง เมื่อคนที่ไถจะทันคนที่เกี่ยว และคนที่ย่ำผลองุ่นจะทันคนที่หว่านเมล็ดองุ่นจะมีน้ำองุ่นหยดจากภูเขาเนินเขาทั้งสิ้นจะมีน้ำองุ่นไหลลงมาอาโมส 9:13

 

สำรวจและใคร่ครวญ

ในตอนท้ายสุดของพระธรรมอาโมสนี้ เต็มไปด้วยคำบรรยายถึงความหวังเกี่ยวกับความดีของพระเจ้า ตลอดทั้ง 9 บทที่ผ่านมา พระเจ้าทรงท้าทาย และทำให้ชนชาตินี้กลัวการพิพากษาที่จะมาถึง แต่หลังจากนั้น คำตรัสของพระเจ้ากลับเต็มไปด้วยภาพแห่งความหวัง

เพราะเหตุใดชนชาติอิสราเอลจึงต้องตอบสนองต่อพระเจ้า? ไม่ใช่เพียงเพราะความกลัวเท่านั้น แต่เพราะความหวังที่ยิ่งใหญ่จากพระเจ้าด้วย อาโมสสัญญาว่า จะมีวันหนึ่งที่พระเจ้าจะทรงฟื้นฟูชนชาตินี้อย่างแน่นอน พวกเขาไม่เพียงแค่มีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ แต่พวกเขาจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างมากมายด้วย  ดังนั้น การเกิดผลจะเป็นเช่นนี้คือ คนที่ไถจะทันคนที่เกี่ยว คนที่ย่ำผลองุ่น จะทันคนที่หว่านเมล็ดองุ่นซึ่งหมายถึง พืชที่ปลูกไปนั้น สามารถเกิดผลได้อย่างรวดเร็วประชาชนจะถูกนำกลับมาจากการเป็นเชลย และพระสัญญาของพระเจ้าจะเป็นจริง

            เมื่อพระเจ้าทรงสัญญาเรื่องใด พระองค์ก็รักษาสัญญานั้น แม้ว่าประชากรของพระองค์ทำบาป และสมควรถูกลงโทษ  แต่พระองค์ก็ยังคงเป็นผู้รักษาสัญญาที่ยิ่งใหญ่ ผู้เผยพระวจนะได้ทำนายไปไกลกว่า การตกไปเป็นเชลย และการกระจัดกระจายของชาวอิสราเอล พวกเขาทำนายไปถึงความหวังในแผนการของพระเจ้าที่มาด้วยการเกิดผลอันสมบูรณ์ การกระทำ และวิถีชีวิตของคุณย่อมมีผลตามมาเสมอ แต่คุณไม่สามารถทำลายพระสัญญาในพระคริสต์ที่แสนดีต่อชีวิตของคุณได้ อนาคตของคุณยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะจินตนาการได้! วันหนึ่ง ความบาปที่น่าเกลียดน่าชังนั้นจะหมดไป และพระสัญญาของพระเจ้าก็จะกลายเป็นจริง

 

ตอบสนอง

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการพิพากษาด้วยความรัก และขอบคุณสำหรับความหวังที่เรามี แน่นอนว่าพระเจ้ายังทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์ แม้ว่าเราจะละเลยไปก็ตาม! พระเจ้าทรงเปล่งเสียงคำรามดุจสิงห์ แม้พระองค์จะน่าเกรงกลัว แต่พระองค์ก็ทรงแสนดี
พลังประจำวัน#180-สิงหาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 30 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 29 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 28 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 26 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 25 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 24 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 23 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 22 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 21 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 20 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 19 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 18 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 17 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 16 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 15 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 14 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 13 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 12 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 11 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 10 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 9 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 8 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 7 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 6 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 5 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 4 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 3 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 2 สิงหาคม
พลังประจำวันวันที่ 1 สิงหาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.